Search
Search

Het Duiken Gebruiken

Het mariene milieu van Nederland heeft een enorme biodiversiteit. Langdurige monitoring is van groot belang om complexe interacties en processen in het ecosysteem te begrijpen. Het Monitoring Project Onderwater Oever (MOO) van Stichting ANEMOON inventariseert al sinds 1994 de mariene flora en fauna van Nederland. Bij dit project inventariseren duikende waarnemers goed herkenbare mariene organismen op vrijwillige basis. In dit rapport worden de resultaten van 25 jaar MOO-gegevens (periode 1994-2018) gepresenteerd. Voor 162 soorten worden de trends, seizoenspatronen en verspreidingskaarten voor de Oosterschelde en het Grevelingenmeer gegeven, alsmede de verspreidingskaarten van de Nederlandse Noordzee. De trends worden uitgebreid besproken per soortgroep. Daarnaast wordt in drie thema-hoofdstukken extra aandacht besteed aan:

 • de biodiversiteit van de schelpdierbank aan de Noordzeezijde van de Brouwersdam
 • de trends van typische soorten van het Europese habitattype H1160 Grote Baaien
 • exoten en andere nieuwkomers in de Oosterschelde sinds 1978

De rapportage vormt een verkenning van de MOO-gegevens die tot op heden zijn verzameld. De weergegeven grafieken en kaarten kunnen worden beschouwd als basismateriaal voor verder onderzoek, waar dieper op wordt ingegaan in het hoofdstuk Aanbevelingen, en kunnen bijvoorbeeld worden aangewend ten behoeve van het beheer van de Oosterschelde en het Grevelingenmeer.

Downloads

 • Het Duiken Gebruiken 4 Rapport
 • Het Duiken Gebruiken 4 Bijlage 1: Lijst met MOO-locaties en coördinaten
 • Het Duiken Gebruiken 4 Bijlage 2: Toegepaste MOO-formulieren
 • Het Duiken Gebruiken 4 Bijlage 3: Lijst met bijschrijfsoorten en voorkomen
 • Het Duiken Gebruiken 4 Bijlage 4: Weergave van trends, seizoenspatronen en verspreidingskaarten

Oudere versies van Het Duiken Gebruiken

 

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top