Search
Search

Projecten

Monitoringproject Onderwater Oever (MOO)

Monitoringproject Onderwater Oever (MOO)

Het Monitoringproject Onderwater Oever (MOO) voor sportduikers en snorkelaars heeft tot doel veranderingen in het onderwaterleven te signaleren. Wie aan het MOO meedoet, draagt bij aan het opbouwen van kennis over de onderwaternatuur, zodat deze beter kan worden beheerd en beschermd.

Litoraal Inventarisatie en Monitoring Project (LIMP)

Litoraal Inventarisatie en Monitoring Project (LIMP)

LIMP staat voor Litoraal Inventarisatie en Monitoring Project. Dit project is bedoeld om inzicht te verkrijgen in de trends en seizoenspatronen van dieren en zeewieren uit het litoraal (de zone tussen de eb- en vloedlijn) en om de verspreiding van deze soorten in kaart te brengen. 

Strandaanspoelsel Monitoring Project (SMP)

Strandaanspoelsel Monitoring Project (SMP)

Het SMP (Strandaanspoelsel Monitoring Project) wordt uitgevoerd door strandwachters. Deze lopen wekelijks of eens in de twee weken een vastgesteld SMP-traject bij laagwater over het strand. Daarbij registeren ze alle aangespoelde organismen of resten daarvan. 

KOR-project

KOR-project

Het KOR-project heeft tot doel het zeeleven onder de kust te verkennen. Het net -de kor- wordt vanaf het strand voortgetrokken. Na gemiddeld tien minuten trekken wordt de kor het strand opgetrokken, waarna de gevangen dieren worden geteld en gemeten.  

Purperslak Inventarisatie en Monitoring Project (PIMP)

Purperslak Inventarisatie en Monitoring Project (PIMP)

Het PIMP is opgezet vanwege de sterke achteruitgang van de Purperslak door het gebruik van Organotin-verbindingen in aangroeiwerende producten voor schepen. Met het PIMP kunnen Purperslak populaties jaarlijks gevolgd worden.

HabSlak-project Natura2000

HabSlak-project Natura2000

Het HabSlak-project heeft betrekking op vier weekdiersoorten die worden vermeld op één of meerdere bijlagen van de Europese Habitatrichtlijn. Het landelijk verspreidingsonderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM).

Het Groene Strand

Het Groene Strand

Met het project Het Groene Strand gaan LandschappenNL en de samenwerkende provinciale Landschapsorganisaties  samen met Stichting Duinbehoud, IVN, Vogelbescherming Nederland en Stichting ANEMOON aan de slag om de natuur en natuurbeleving weer haar plek terug te geven op het strand. 

LESS-project

LESS-project

Het doel van het LESS-project is educatie: mensen kennis te laten maken met de inventarisatieprojecten van ANEMOON en ze de informatie, middelen/mogelijkheden te geven hieraan deel te nemen. Dit proberen we te bereiken door het organiseren van excursies, lezingen, en cursussen.

Anemoon KIDS

Anemoon KIDS

Wist je dat er in zee veel te ontdekken is? Op het strand liggen schelpen en soms zeesterren. Leer zeedieren en wieren beter kennen met Stichting ANEMOON voor kinderen. Ontdek hoe je schelpen en andere zeedieren zelf kan zoeken. Ook kun je hier puzzelen, knutselen en kleuren met zeedieren. 

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top