Search
Search

Projecten

Monitoringproject Onderwater Oever (MOO)

Monitoringproject Onderwater Oever (MOO)

Het Monitoringproject Onderwater Oever (MOO) voor sportduikers en snorkelaars heeft tot doel veranderingen in het onderwaterleven te signaleren. Wie aan het MOO meedoet, draagt bij aan het opbouwen van kennis over de onderwaternatuur, zodat deze beter kan worden beheerd en beschermd.

Litoraal Inventarisatie en Monitoring Project (LIMP)

Litoraal Inventarisatie en Monitoring Project (LIMP)

LIMP staat voor Litoraal Inventarisatie en Monitoring Project. Dit project is bedoeld om inzicht te verkrijgen in de trends en seizoenspatronen van dieren en zeewieren uit het litoraal (de zone tussen de eb- en vloedlijn) en om de verspreiding van deze soorten in kaart te brengen. 

Strandaanspoelsel Monitoring Project (SMP)

Strandaanspoelsel Monitoring Project (SMP)

Het SMP (Strandaanspoelsel Monitoring Project) wordt uitgevoerd door strandwachters. Deze lopen wekelijks of eens in de twee weken een vastgesteld SMP-traject bij laagwater over het strand. Daarbij registeren ze alle aangespoelde organismen of resten daarvan. 

LIMP-Wadden

LIMP-Wadden

De Waddeneilanden hebben een groot getijdengebied. Hard substraat is hier vrij zeldzaam en erg belangrijk voor de biodiversiteit. Er is nog relatief weinig bekend over het hard substraat habitat in het Waddengebied, met het LIMP-Wadden gaat daar verandering in komen.

HabSlak-project Natura2000

HabSlak-project Natura2000

Het HabSlak-project heeft betrekking op vier weekdiersoorten die worden vermeld op één of meerdere bijlagen van de Europese Habitatrichtlijn. Het landelijk verspreidingsonderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM).

Signalering Exoten

Signalering Exoten

Exoten zijn organismen die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomen. Door menselijk handelen zijn ze in de Nederlandse natuur terecht gekomen. Als een exoot explosief toeneemt dan wordt gesproken van een invasieve exoot en is er een (potentiële) bedreiging van de biodiversiteit.

KOR-project

KOR-project

Het KOR-project heeft tot doel het zeeleven onder de kust te verkennen. Het net -de kor- wordt vanaf het strand voortgetrokken. Na gemiddeld tien minuten trekken wordt de kor het strand opgetrokken, waarna de gevangen dieren worden geteld en gemeten.  

Purperslak Inventarisatie en Monitoring Project (PIMP)

Purperslak Inventarisatie en Monitoring Project (PIMP)

Het PIMP is opgezet vanwege de sterke achteruitgang van de Purperslak door het gebruik van Organotin-verbindingen in aangroeiwerende producten voor schepen. Met het PIMP kunnen Purperslak populaties jaarlijks gevolgd worden.

Het Groene Strand

Het Groene Strand

Met het project Het Groene Strand gaan LandschappenNL en de samenwerkende provinciale Landschapsorganisaties  samen met Stichting Duinbehoud, IVN, Vogelbescherming Nederland en Stichting ANEMOON aan de slag om de natuur en natuurbeleving weer haar plek terug te geven op het strand. 

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top