Search
Search

Projecten

Signalering Exoten

Japanse kruiskwal (Foto: Marion Haarsma)
 

Exoten zijn dier- en plantensoorten die door de mens gebracht zijn naar een gebied waar ze oorspronkelijk niet voorkwamen. Exoten kunnen een bedreiging vormen voor de inheemse flora en fauna.  De Nederlandse overheid probeert de introductie van exoten zoveel mogelijk tegen te gaan, maar wil ook graag weten welke soorten zich vestigen en hoe hoe de populaties zich ontwikkelen.  De NVWA heeft daarom samen me de soortenorganisaties waaronder Stichting ANEMOON,  SOVON, Sportvisserij Nederland en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging het project Signalering Exoten op gezet. Het doel van dit project is vanzelfsprekend het signaleringen van nieuwe exoten, maar ook het verzamelen van waarnemingen, maar ook het vergroten van de kennis over exoten en hun impact. Stichting ANEMOON en haar vrijwilligers doen dit voor de mariene organismen en land- en zoetwater-weekdieren.

Informatie over exoten

Er is veel informatie over exotische mariene soorten en land- en zoetwaterweekdieren:

Meehelpen?

Wil je meehelpen met het zoeken, inventaseren van en/of monitoren van exoten, dan ben je als vrijwilliger van harte welkom bij Stichting ANEMOON. Er zijn tal van ANEMOON-projecten waaraan je mee kunt doen.  Waarnemingen verzameld in het kader van een inventarisatieproject of monitoringproject zijn vaak beter te gebruiken voor het bepalen van populatieveranderingen. Maar los daarvan kan je uiteraard ook waarnemingen doorgeven via www.waarneming.nl, ook die gegevens komen in de NDFF en worden zichtbaar op de NDFF-verspreidingsatlas. Wil je een keer vrijblijvend meedoen om te kijken of een project wat voor je is? Kijk dan op onze agenda voor onze activiteiten waarbij vrijwel altijd ook naar exoten wordt gezocht.

Mariene exoten

Stichting ANEMOON hanteert voor mariene exoten een iets striktere definitie van exoten. Een exoot is een soort die oorspronkelijk alleen leefden buiten de West Europese kustgebieden (van Gibraltar t/m het noorden van Noorwegen).  Als een soort oorspronkelijk alleen voorkwam in de Middelandse zee, Zwarte zee of Kaspische zee en zich door toedoen van de mens in de Nederlandse wateren heeft gevestigd wordt de soort wel als exoot beschouwd. Als een soort is geintroduceerd vanuit de Ierse zee in de Oosterschelde wordt deze niet als exoot beschouwd omdat aangenomen wordt dat de soort zich ook op natuurlijke wijze in onze wateren zou hebben kunnen vestigen. Doorgaans zien we dat geintroduceerd exoten, dus van buiten de West Europese kust zich als nieuwkomer veel masaler kunnen ontwikkelen en dus veel schadelijker kunnen zijn, dan soorten die van uit de omgeving van Nederland zijn geintroduceerd. Exoten hebben doorgaans nog geen natuurlijke vijanden terwijl die er doorgaans wel zijn voor soorten uit de omgeving.

Speciale exotenprojecten

De appelslak is een zogenaamde prioritaire exoot. Vanuit Europa is er speciale belangstelling voor de poplatieontwikkelingen binnen Europa. Daarom is er voor deze soort een speciaal appelslak-project

Vorig artikel HabSlak-project Natura2000
Volgend artikel KOR-project

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top