Search
Search

Projecten

Monitoringproject Onderwater Oever (MOO)

Monitoringproject Onderwater Oever (MOO)

Het Monitoringproject Onderwater Oever (MOO) voor sportduikers en snorkelaars heeft tot doel veranderingen in het onderwaterleven te signaleren. Wie aan het MOO meedoet, draagt bij aan het opbouwen van kennis over de onderwaternatuur, zodat deze beter kan worden beheerd en beschermd.

Sint Eustatius (MOO)

Sint Eustatius (MOO)

Sint Eustatius is een eiland binnen het Nederlands Caribisch gebied. Voor het beheer en de bescherming van het Nationale Mariene Park is belangstelling voor en goede kennis van de mariene natuur belangrijk. ANEMOON wil met het Monitoringproject Onderwater Oever (MOO) een bijdrage leveren.

Nederlandse Cariben (MOO)

Nederlandse Cariben (MOO)

Dit project is een uitbreiding van het Monitoringsproject Onderwater Oever (MOO) naar Bonaire, St. Eustatius en Saba. Sportduikende burgerwetenschappers verzamelen tijdens het duiken de aanwezigheid/afwezigheid en de abundantie van 150 soorten zeedieren.

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top