Search
Search

Projecten

Litoraal Inventarisatie en Monitoring Project (LIMP)

Litoraal Inventarisatie en Monitoring Project (LIMP)

LIMP staat voor Litoraal Inventarisatie en Monitoring Project. Dit project is bedoeld om inzicht te verkrijgen in de trends en seizoenspatronen van dieren en zeewieren uit het litoraal (de zone tussen de eb- en vloedlijn) en om de verspreiding van deze soorten in kaart te brengen. 

LIMP-Wadden

LIMP-Wadden

De Waddeneilanden hebben een groot getijdengebied. Hard substraat is hier vrij zeldzaam en erg belangrijk voor de biodiversiteit. Er is nog relatief weinig bekend over het hard substraat habitat in het Waddengebied, met het LIMP-Wadden gaat daar verandering in komen.

Purperslak Inventarisatie en Monitoring Project (PIMP)

Purperslak Inventarisatie en Monitoring Project (PIMP)

Het PIMP is opgezet vanwege de sterke achteruitgang van de Purperslak door het gebruik van Organotin-verbindingen in aangroeiwerende producten voor schepen. Met het PIMP kunnen Purperslak populaties jaarlijks gevolgd worden.

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top