Search
Search

Colofon

Redactie

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek
e-mail: anemoon@cistron.nl

Eindredactie

Inge van Lente, Rykel de Bruyne, Adriaan Gmelig Meyling
Technische webmaster: Han Peper
Technische realisatie: PLUMIT

Inhoud websites en publicaties

De inhoud van deze site is en wordt zorgvuldig samengesteld. Desondanks kan informatie incorrect en/of incompleet zijn. Stichting ANEMOON aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de informatie op deze website. Tevens behoudt Stichting ANEMOON zich het recht voor om zonder aankondiging wijzigingen in de informatie op deze website aan te brengen.

Copywrights

Alle teksten, foto's, kaarten, grafieken, video's en andere afbeeldingen op de www.anemoon.org zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Stichting ANEMOON worden overgenomen, tenzij daar door het bestuur van Stichting ANEMOON schriftelijk of per e-mail toestemming voor is gegeven. Voor foto's geldt dat naast toestemming van Stichting ANEMOON expliciet ook toestemming nodig is van de fotograaf, ook als deze niet vermeld wordt.

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top