Search
Search

Projecten

Het Groene Strand

Het Groene Strand

Met het project Het Groene Strand gaan LandschappenNL en de samenwerkende provinciale Landschapsorganisaties  samen met Stichting Duinbehoud, IVN, Vogelbescherming Nederland en Stichting ANEMOON aan de slag om de natuur en natuurbeleving weer haar plek terug te geven op het strand. 

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top