Search
Search

Stichting ANEMOON

Stichting ANEMOON is dé organisatie voor duikers, strandwaarnemers en andere vrijwilligers die onderzoek doen naar de Nederlandse mariene flora en fauna en naar land- en zoetwaterweekdieren. Het is onze missie bij te dragen aan de bescherming en het behoud daarvan. Dit doen we door het verzamelen en analyseren van waarnemingen en door het vergroten van de belangstelling, de kennis en de waardering voor onze onderwaternatuur. De letters in de naam staan voor ANalyse Educatie en Marien Oecologisch ONderzoek.

Meer weten   →

 

Over ANEMOON

Nederland heeft een enorme biodiversiteit aan mariene flora en fauna en land- en zoetwaterweekdieren. Voor het beschermen en behouden van deze biodiversiteit zijn door waarnemers verzamelde en door experts gevalideerde monitoringsgegevens van groot belang, omdat natuurbeleid en -beheer zich hierop baseren. Stichting ANEMOON heeft monitoringprojecten voor duikers, strandwaarnemers en vrijwilligers die bij laag water de getijdenzone onderzoeken. Weekdierliefhebbers doen onderzoek op het land en in zoet water. ANEMOON monitort onder andere weekdieren van de Europese Habitatrichtlijn binnen en buiten Natura2000 en doet ecologisch onderzoek naar Typische en Karakteristieke soorten van mariene Europese Habitattypen. Daarmee dragen we bij aan het landelijke Netwerk Ecologische Monitoring (NEM).

Meer weten   →

 

 

Doe mee

Je kunt Stichting ANEMOON al helpen op het moment dat je één soort goed kunt herkennen. Bij meerdere projecten kun je je focussen op specifieke organismen, zoals de Zeekreeft of de Zegge-korfslak. ANEMOON biedt alle hulp bij het doen van betrouwbare waarnemingen. Je waarnemingen worden gevalideerd door experts. Door het systematisch monitoren van soorten ontstaat meer inzicht in de verspreiding, trends en seizoenspatronen van dieren en wieren. Uiteindelijk kan mede met behulp van jouw waarnemingen en daaruit verkregen kennis, de biodiversiteit van de onderwaternatuur beter beheerd, beschermd en behouden worden.

Doe mee   →

 

 

Soorteninformatie

Hoe ziet een soort eruit? Hoe leeft een soort? Waar en wanneer kan ik een soort aantreffen? Neemt een soort toe of af? De soortinformatiepagina's geven van honderden soorten antwoord op deze vragen. Het gaat daarbij om soorten uit zee-, brak- en zoetwater en landweekdieren die zijn waargenomen in Nederland of in Caribisch Nederland.

Zoek soort →

 

 

Nieuws

Waarnemingen doorgeven

Waarnemingen doorgeven

Wat heb jij gezien? Laat je waarneming niet verloren gaan! Er zijn verschillende methoden en platforms waarmee je jouw waarnemingen kunt doorgeven. We hebben deze voor je op een rijtje gezet.

Word duiklocatie beschermer

Word duiklocatie beschermer

Wil je met jouw waarnemingen bijdragen aan natuurbescherming? Adopteer dan een duiklocatie en help mee met het monitoren van de onderwaternatuur.

 

Agenda

Geregistreerd bij

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top