Search
Search

Publicaties

Resultaten uit veldwerk

Resultaten uit veldwerk

Stichting ANEMOON verzamelt, beheert en analyseert gegevens die worden verkregen uit onderzoek en monitoring. Resultaten van monitoring geven inzicht in de natuurontwikkeling en in de gevolgen van menselijk handelen: transport (exoten), klimaat, visserij en gebruik van giftige stoffen. De resultaten uit analyses worden op meerdere manieren gepresenteerd, bijvoorbeeld in ons nieuwsblad (Zoekbeeld) en de nieuwsbrief (Zeevonk), op het natuur-nieuwsplatform Nature Today, op onze soortinformatiepagina's en Verspreidingsatlas.nl, in rapporten en via het Compendium voor de Leefomgeving, zoals hier: Beschermde weekdierenexoten en nieuwkomersvisserij en gevolgen voor roggen. Resultaten over de Weekdieren van de Europese Habitatrichtlijn en Typische soorten van mariene Habitattypen dragen bij aan het Netwerk Ecologische Monitoring. Resultaten uit onderzoek, ook die verkregen uit onderzoeksopdrachten, zijn openbaar en opvraagbaar. 

Educatief materiaal

Voorlichting geven over diersoorten en ecologie maakt een belangrijk deel uit van de doelstellingen van ANEMOON. We brengen regelmatig producten uit die o.a. cursussen, workshops en andere educatiebijeenkomsten ondersteunen. Dit speciaal ontwikkelde materiaal is kostenloos als pdf te downloaden via ANEMOON Downloads

Resultaten worden op verschillende manieren gepresenteerd:

Zoekbeeld

Zoekbeeld

Zoekbeeld is het nieuwsblad van Stichting ANEMOON. Het verschijnt twee keer per jaar, al dan niet aangevuld met specials.

Zeevonk

Zeevonk

Zeevonk is de beknopte nieuwsbrief voor vrijwilligers van Stichting ANEMOON en andere geïnteresseerden.

Nature Today

Nature Today

In principe elke twee weken publiceert Stichting ANEMOON een artikel op Nature Today, het platform voor natuurnieuws.

Boeken

Boeken

Stichting ANEMOON is (mede)auteur van meerdere boekuitgaven.

Zoekkaarten

Zoekkaarten

Ontdek hier zoekkaarten die bijdragen aan het identificeren van verschillende soorten, waaronder exoten.

Kijk op Exoten

Kijk op Exoten

Kijk op Exoten is de nieuwsbrief die onderdeel uitmaakt van het Signaleringsproject Exoten.

ANEMOON Downloads

ANEMOON Downloads

Hier staan onder meer rapporten, zoekkaarten, determinatie hulpmiddelen en ander educatief materiaal.

Spuisluis

Spuisluis

Spuisluis is het nieuwsplatform van Stichting ANEMOON voor en door waarnemers. 

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top