Search
Search

Projecten

LIMP-Wadden

Ga hier direct naar de handleiding voor LIMP-Wadden en ga hier direct naar de fotokaart voor LIMP-Wadden.

Wat is het LIMP Wadden?

Het LIMP is het Litoraal Inventarisatie Monitoring Project van Stichting ANEMOON. Het doel van dit project is het monitoren van soorten die leven op hard substraat in de getijdenzone. Onder hard substraat vallen harde ondergronden zoals dijken, stenen en oesterbanken. De Waddeneilanden hebben een heel groot getijdengebied en dit maakt het een erg interessant gebied voor het LIMP. Zeker omdat het Waddengebied vooral uit zacht sediment bestaat en hard substraat vrij zeldzaam is. Dit maakt het harde substraat dat aanwezig is, erg belangrijk voor de biodiversiteit. Het harde substraat vormt namelijk een habitat voor soorten die niet op enkel zacht sediment kunnen leven. Deze soorten zijn sessiel (vastzittend), zoals anemonen en wieren, of mobiel, zoals krabben en alikruiken. Met het LIMP Wadden gaan deze soorten in kaart worden gebracht. Welke soorten leven er allemaal in dit bijzondere habitat van de Wadden?

Oesterbanken vormen met hun harde substraat een habitat voor vele soorten wieren. (Foto: Luka Biemond)

 

Waarom het LIMP Wadden?

Er is nog relatief weinig bekend over het hard substraat habitat in het Waddengebied. Biodiversiteitsmonitoring richt zich hier vaak op zacht sediment. Dit betekent dat we van heel wat soorten waar we goede informatie hebben over het voorkomen langs de Nederlandse kust, niet weten of en in welk aantal ze ook in het getijdengebied van de Waddenzee voorkomen. Door het LIMP uit te breiden naar de Wadden, kunnen we dit kennisgat dichten! We krijgen zo een beter beeld van de biodiversiteit op hard substraat in het Waddengebied. En op lange termijn krijgen we inzicht in de trends die deze biodiversiteit vertoont. Via Stichting ANEMOON komt deze kennis terecht bij het CBS, de Verspreidingsatlas en het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). De Verspreidingsatlas verzameld informatie over de verspreiding van soorten. Het NEM verzameld natuurgegevens en informeert hiermee (inter)nationale beleidsstukken en rapportages. Alhoewel de hoofdfocus van het LIMP ligt bij hard substraat soorten, zijn we ook geïnteresseerd in zacht substraat soorten. Hiermee kun je namelijk een vergelijking maken tussen de biodiversiteit op zacht en hard substraat. Daarnaast worden sommige zacht substraat soorten door het NEM gebruikt om te beoordelen hoe het gaat met de Wadden. Met het verzamelen van jouw gegevens draag je dus bij aan kennis en beleid over het Waddengebied! En tot slot: het is voor jezelf natuurlijk ook heel leuk om te weten wat er allemaal te zien is in het Waddengebied!

Verschillende wieren die groeien op een oester en zelf helemaal bedekt zijn met een kolonie vormende zakpijp, de Gesterde geleikorst. (Foto: Felix Schillings)

 

Hoe kun je meedoen aan het LIMP?

Iedereen kan meedoen aan het LIMP Wadden, ongeacht je soortenkennis of ervaring met biodiversiteitsmonitoring! Via de ANEMOON-webapp kun je de waarnemingen die je doet in het getijdengebied van de Waddenzee invoeren. Hoe je deze webapp gebruikt, is beschreven in de handleiding. In deze webapp krijg je standaard een basislijst te zien met soorten die je zou kunnen tegenkomen. Al deze soorten zijn ook weergegeven op een fotoblad die je kunt gebruiken om de soorten te herkennen. De basislijst met soorten kun je zelf aanpassen door er soorten die je niet kent af te halen en soorten die wel kent toe te voegen. Zo creëer je je eigen lijst met soorten die je leuk vindt om te zoeken!

In de schaduw zie je soms veel meer! Wat op het eerste gezicht een egale groengrijze massa lijkt, blijkt te bruisen van het leven. Hier een Knotszakpijp, Gewone broodspons en Rode paardenanemoon. (Foto: Luka Biemond)

 

Wat doe je als je twijfelt over een soort?

Het kan zijn dat je twijfelt over welke soort je hebt gezien. Dit is logisch, want er leven veel verschillende soorten op de Wadden. Wat je dan kan doen, is de experts van Stichting ANEMOON om hulp vragen! Maak een foto van de soort en plaats deze met je vraag of twijfels op de Facebook groep ANEMOON MOO/LIMP/SMP. Meestal heb je dan snel antwoord! Een verzoekje van de wierenexperts is om het wier te fotograferen in een laagje water, bijvoorbeeld in een ondiep schaaltje of een deksel. Zij kunnen dan vaak zien om welke soort het gaat.

De Mossel heeft hard substraat nodig, maar vormt zelf ook een hard substraat voor zowel sessiele soorten als zeepokken als mobiele soorten als de Zeester. (Foto: Luka Biemond)

 

Nog vragen?

Heb je nog vragen over het LIMP Wadden? Stuur een e-mail naar lbiemond@anemoon.org. Ideeën of opmerkingen? Ook deze zijn zeer welkom op dit mailadres.

Ook het zachte substraat naast de oesterbanken wordt bewoond. Bijvoorbeeld door deze Heremietkreeft wiens huisje prachtig is begroeid door Ruwe zeerasp. (Foto: Tjistke Kooistra)

Vorig artikel Strandaanspoelsel Monitoring Project (SMP)
Volgend artikel HabSlak-project Natura2000

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top