Search
Search

Projecten

KOR-project

Korren is van oorsprong een Katwijkse manier om vanaf het strand garnalen te vangen. Het net -de kor- wordt vanaf het strand voortgetrokken en dankzij het schuin geplaatste scheerbord zo'n 5 tot 10 meter in zee getrokken. Een wek-ketting die voor de netopening het zand omwoelt, verschrikt de dieren die op of vlak onder het zand zitten, zodat ze bij het wegzwemmen in het net terechtkomen. Vooral jonge platvis, krabben en garnalen worden op deze manier gevangen. Deze methode wordt met name door de Jeugdbonden (NJN en JNM) regelmatig gebruikt om het leven onder de kust te verkennen. Na gemiddeld tien minuten trekken wordt de kor het strand opgetrokken, waarna de gevangen dieren worden geteld en gemeten. 

Methode

Eerst wordt het net bij laagwater zover mogelijk in de zee uitgezet.

Voor de KOR hebben we een formulier. Ga naar KOR-formulier en download het formulier.

Daarna wordt het net op het droge gehaald…   

  

 Het kornet, of kortweg kor, met scheerboord en touw.

  

Het uitzetten van de kor, door eerst een stuk de zee in te lopen.

Na het uitzetten van de kor wordt dit net circa 10 minuten voortgetrokken.

 

 Na tien minuten trekken wordt het net binnen gehaald

De vangsten in het kornet worden geleegd in een bak, zodat deze kunnen worden bekeken.  

 

De vangst: verschillende soorten platvisjes en garnalen

 

 Alle gevangen vissen worden opgemeten.

 

Noteren van waargenomen aantallen per soort en per lengteklasse op het kor-formulier. De formulieren worden
gemaild naar Stichting ANEMOON via anemoon@cistron.nl of opgestuurd naar Postbus 29, 2120 AA Bennebroek.

Kor-locaties

Lokatienr KOR-traject 21  22  23 Terschelling, pl. 8 25 Texel, pl. 17, bij Ecomare 26 Bergen aan Zee, pl. 33 27 Castricium, pl. 45 28 IJmuiden, Boven Noordpier, pl. 55 29 IJmuiden, Binnen Zuidpier 30 IJmuiden, Buiten Zuidpier 31 Zandvoort, pl. 64 32 Langevelderslag, pl. 75 33 Noordwijk, pl. 82 34 Katwijk, pl. 86 35 Scheveningen, nabij pl. 98-99 36 Hoek van Holland, pl. 118 37 Rockanje, pl.12 38 Brouwersdam, pl. 23 39 Neeltje Jans, Nabij windmolens. 40 Zeeuws-Vlaanderen, De Zeemeeuw, bij Het Zwin 41 Breezand, pl. 6 42 Schouwen, pl. 16 43 Kwade Hoek, pl. 8 44 Maasvlakte, pl.6

Locatienr Kor-traject
 21 Schiermonnikoog, pl. 10
 22 Ameland, pl. 15
 23 Terschelling pl. 8
 25 Texel pl. 17 bij Ecomare
 26 Bergen aan zee pl. 33
 27 Castricum pl. 45
 28  IJmuiden, ten noorden van Noordpier pl. 55
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Resultaten


Vanaf 1978 wordt er veel gekord, maar niet ieder jaar op dezelfde plek en niet altijd in hetzelfde seizoen. Om per soort een betrouwbare tijdreeks te kunnen maken, en de oude gegevens statistisch te kunnen corrigeren voor seizoens- en locatie- invloeden, wordt momenteel veel kor-onderzoek gedaan.Hoewel op dit moment nog niet genoeg gegevens beschikbaar zijn om een uitgebreide trend-analyse te kunnen doen maken, is al wel een verkennende analyse uitgevoerd. Hieruit komt onder meer naar voren, dat met behulp van regelmatig kor-onderzoek de veranderingen in aantal en grootte van met name eerstejaars platvis, goed kunnen worden gevolgd. Schol Pleuronectes platessa en Schar Limanda limanda lijken op het eerste gezicht de soorten die het best gevolgd kunnen worden. Het zijn dan ook juist deze (ook commercieel interessante) soorten waarvoor de nabije kustzone de kinderkamer is.

Auteur en versie: Adriaan Gmelig Meyling, maart 2014 

Vorig artikel Signalering Exoten
Volgend artikel Purperslak Inventarisatie en Monitoring Project (PIMP)

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top