Search
Search

Projecten

Signalering Exoten

Signalering Exoten

Exoten zijn organismen die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomen. Door menselijk handelen zijn ze in de Nederlandse natuur terecht gekomen. Als een exoot explosief toeneemt dan wordt gesproken van een invasieve exoot en is er een (potentiële) bedreiging van de biodiversiteit.

Appelslak-Project

Appelslak-Project

Appelslakken worden veel in aquaria gehouden. Wanneer de dieren in de vrije natuur terecht komen kunnen ze echter een groot gevaar vormen voor onze inheemse flora en fauna en zelfs voor de Europese economie. ANEMOON doet een oproep aan iedereen uit te kijken naar appelslakken en hun eieren.

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top