Search
Search

Projecten

Atlasproject Nederlandse Zee-Organismen (ANZO)

Atlasproject Nederlandse Zee-Organismen (ANZO)

Het ANZO is een landelijk atlasproject voor in zee levende organismen. De verspreiding van in het Nederlandse mariene milieu levende organismen worden in kaart gebracht in atlassen. De kaarten zijn gebaseerd op waarnemingen in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top