Search
Search

Projecten

LESS-project

Lezingen, Educatie, Studiemateriaal (gericht op) Soortherkenning (LESS)

Om te zorgen dat er voldoende mensen deelnemen aan de inventarisatieprojecten van ANEMOON, moeten die mensen allereerst op de hoogte zijn van het bestaan van deze projecten. Daarnaast moeten ze het belang van deze projecten inzien. Voorts moeten ze over voldoende kennis beschikken om deel te kunnen nemen; kennis over het project zelf, zoals over de te gebruiken formulieren, maar ook kennis over de te inventariseren soorten.

Doel

Doel van het LESS-project is educatie: mensen kennis te laten maken met de inventarisatieprojecten van ANEMOON en ze de informatie, middelen/mogelijkheden te geven hieraan deel te nemen. Dit proberen we te bereiken door het organiseren/begeleiden van excursies, het houden van lezingen, het geven van cursussen en het (bieden van ondersteuning bij het) maken van educatief materiaal.  

Doelgroepen

De mensen die we met het LESS-project proberen te bereiken zijn veelal al georganiseerd in andere clubs, zoals duikverenigingen, jeugdbonden en werkgroepen. Dat is de reden dat speciale aandacht uit zal gaan naar het leggen en onderhouden van contacten met dit soort organisaties. Door daar lezingen en cursussen te geven, begeleiding aan te bieden tijdens hun activiteiten, of ze te voorzien van cursusmateriaal als aanvulling op hun eigen trainingen, kan snel een groot deel van de doelgroep bereikt worden.

Coördinator

Brendan Oonk

Vorig artikel Het Groene Strand
Volgend artikel Anemoon KIDS

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top