Search
Search

Projecten

Het Groene Strand

Direct naar de website van Het Groene Strand      Direct naar de Groene Strand webapp    

Het Nederlandse strand veranderde de laatste decennia van een bijzonder natuurgebied in een aangeharkte zandbak, en daarmee in een ecologische woestijn. Sluipenderwijs en ongemerkt is een fraai landschap en wonderlijke natuur de afgelopen jaren verloren gegaan. Ook stranden dragen bij aan de biodiversiteit in ons land. In het vloedmerk leven unieke planten- en diersoorten en vinden strandbroeders een plek om te broeden. Door het intensieve strandbeheer krijgt strandleven geen kans om zich te ontwikkelen. Met het project Het Groene Strand moet hier verandering in gaan komen. LandschappenNL en de samenwerkende provinciale Landschapsorganisaties gaan samen met Stichting Duinbehoud, IVN, Vogelbescherming Nederland en Stichting ANEMOON aan de slag om het huidige strandbeheer te veranderen en bewustzijn voor natuur op het strand te vergroten. Binnen dit verband richt Stichting ANEMOON zich op de verschillende vormen van natuuronderzoek en monitoring met behulp van vrijwilligers – ook wel burgerwetenschappers of citizen scientists – genoemd.

 

Doel

Het doel van Het Groene Strand is om minimaal 20 stranden weer natuurlijk te maken. In totaal moet er 200 km strand op een groene wijze beheerd gaan worden. Het oprichten van 20 ‘strandcommunities’ met bewoners, gemeenten en ondernemers moet daarbij gaan helpen. Een strandcommunity is namelijk een samenbundeling van bestaande partijen en (natuur)organisaties met als doel het delen van inzet, kennis, vaardigheden en materiaal. Daarnaast is het de bedoeling onderdak te bieden aan mensen die nog geen lid zijn van één van de bestaande (natuur)organisaties. Burgerwetenschappers zullen de ontwikkelingen van allerlei soorten die kenmerkend zijn voor een natuurlijk strand gaan monitoren. De verwachting is dat op Groene stranden de biodiversiteit weer zal toenemen.

Het gaat om het strandgebonden leven óp het strand en in de nabije kustzone aan zee. Daarbij moet je denken aan organismen als strandvlooien, wiervliegen, kevers, vogels en hogere planten zoals Zeeraket, maar natuurlijk ook aan een soort als de Kleine heremietkreeft, die voor de voorplanting afhankelijk is van muien en geulen op het strand. Bij Het Groene Strand spelen daarnaast ook aangespoelde organismen een belangrijke rol. Dit laatste met name vanuit de gedachte dat deze het voedsel vormen voor de dieren én planten (!) die leven op het strand. Bij het onderzoek draait het overigens niet uitsluitend om de dieren, wieren en planten, maar ook om de mensen. Of beter gezegd; om hun handelen, zoals verstoringen door mensen en honden en het machinaal schoonmaken van stranden, maar ook de hoeveelheid afval die op het strand terecht komt. Ook deze zaken zullen worden betrokken bij de diverse onderzoeken die in het kader van het project Het Groene Strand zullen worden uitgevoerd. 

Animatie-film

Wil je meer weten, klik dan op het onderstaande plaatje. Er volgt dan een leuke en informatieve animatie-filmpje.

Het Groene Strand is een samenwerking tussen LandschappenNL, Stichting Duinbehoud, IVN Natuureducatie, Vogelbescherming Nederland en Stichting ANEMOON om de natuur en natuurbeleving terug te brengen op de Nederlandse stranden. Het Groene Strand is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. 

 

Vorig artikel Purperslak Inventarisatie en Monitoring Project (PIMP)
Volgend artikel LESS-project

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top