Search
Search

Organisatiestructuur

1a. Bestuur

 • Adriaan Gmelig Meyling (Voorzitter)
 • Inge van Lente (Secretaris)
 • Marcel Straver (Algemeen bestuurslid)

 1b. Adviesraad

 • Rykel de Bruyne (Output)
 • Hermi Kok (Financiën en personeel)
 • J. van Lente (Juridisch)

1c. Project medewerkers

 • Julia van Beinum (Senior project medewerker, coordinator van het project Het Groene strand en diverse NEM-projecten)
 • Arno Boesveld (Coordinatie en uitvoering monitoring weekdieren van de Europese Habitatrichtlijn)
 • Nina Leestemakers (Geografische en statistisch medewerker).
 • Luka Biemond (project medewerker)

1d.  Financiele administratie

 • Administratie-/belastingadvieskantoor B. van Wolferen (Heemstede)

1e.  Adviseurs

 • Een groep vrijwilligers en experts staat het bestuur bij. Daaronder diverse fotografen, biologen, ecologen, malacologen, taxonomen, (sport-)duikers en andere zeer ervaren experts.

 

2. Inventarisatie- en monitoringprojecten met behulp van vrijwilligers
 

2a. ANM: Atlasproject Nederlandse Mollusken (Verspreidingsonderzoek zee-, land- en zoetwaterweekdieren) 

 • Landelijk coördinator: Rykel de Bruyne

Leden van de ANM-commissie:

 • Sylvia van Leeuwen (Waddeneilanden)
 • Stef Keulen (Limburg)
 • Arno Boesveld (Brabant)
 • Tello Neckheim (Groot Amsterdam, Noord-Hollandse duinen PWN, coördinator Validatie Team Weekdieren)

2b. KOR: Monitoring en inventariseren

(Onderzoek met behulp van vanaf het strand de zee in getrokken dreg of kor-netten, NJN-project)

2c. LIMP: Litoraal Inventarisatie en Monitoring Project 

(onderzoek van het litoraal; stenen keren en ander onderzoek bij laag water)

2d. MOO: Monitoringproject Onderwater Oever 

(Monitoring van de mariene fauna met sportduikers) Contactpersoon: Julia van Beinum (e-mail: jvanbeinum@anemoon.org)

2e. PIMP: Purperslak Inventarisatie en Monitoring Project

Contactpersoon: Adriaan Gmelig Meyling (e-mail: anemoon@cistron.nl)

2f. SMP: Strandaanspoelsel Monitoring Project

(Aanspoelsel monitoring met behulp van 'Strandwachten') Contactpersoon: Adriaan Gmelig Meyling : (e-mail: anemoon@cistron.nl)

Traject-coördinatoren:

 1. Texel: Loran Kleine Schaars
 2. Petten Noord: Trudy Kuhne
 3. Petten Zuid: Trudy Kuhne
 4. Camperduin: Yvonne Koning
 5. IJmuiden: Alie van Nijendaal
 6. Langervelderslag: Ellen van der Niet
 7. Katwijk-Noordwijk: Marijke Kooijman
 8. Katwijk Zuid: Marijke Kooijman
 9. Kijkduin: Gerda Idsinga
 10. Zandmotor Noord: Sjoerd Groos
 11. Zandmoter Zuid: Wordt binnenkort bekend
 12. Hoek van Holland: Vacant
 13. Goeree: Katie van de Wende
 14. Westenschouwen: Julia van Beinum
 15. Neeltje Jans: Elly Jacobusse
 16. Koudekerke: Cobi de Lange
 17. Cadzand: Ewald de Backere
 18. België: Nathalie Colpaert

 

3. Overkoepelende projecten

NEM-A. Projecten die vallen onder het landelijk Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Het NEM is een samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Economische Zaken (EZ), het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), Rijkswaterstaat (RWS), de Provincies, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het NEM richt zich op de afstemming van natuurmeetnetten op de informatiebehoefte van de rijksoverheid op nationaal en internationaal niveau. Een belangrijke internationale meetverplichting vloeit voort uit de vogel- en habitatrichtlijnen van de Europese Unie.

3a. NEM-A Bestaat uit de volgende deelprojecten:

 1. Typisch Marien: Monitoring van de mariene Typische soorten, de soorten van de Europese Habitattypen
 2. HabSlak: Monitoring van Nederlandse Weekdieren van de Europese Habitatrichtlijn
 • Coördinatie: Inge Van Lente
 • Statistische analyses: Adriaan Gmelig Meyling
 • GIS-assistentie: Marcel Straver
 • Specialist en veldwerk HR-weekdieren: Arno Boesveld

3b. BindNet: Draagvlakvergroting, kennisverbreding, PR, educatie en werving/stimulatie van vrijwilligers

Less: Lezingen, Educatie, Studiemateriaal mbt Soortherkenning 

 •  Coördinator: Brendan Oonk

Natuurbericht.nl

 • Redactie: Rykel de Bruyne
 • Redactie: Inge van Lente

Website van Stichting ANEMOON

 • Technisch webmaster: Han Peper
 • Hoofdredacteur: Rykel de Bruyne
 • Eindredactie: Inge van Lente, Rykel de Bruyne
 • Bureauredactie: Adriaan Gmelig Meyling
 • Hosting en technische realisatie: PlumIt
 • Tekstbewerking/foto’s/auteurs (o.a. alfab.):
 • Hannco Bakker
 • Jordy van der Beek
 • Rykel de Bruyne
 • Floor Driessen
 • Marco Faasse
 • Arjan Gittenberger
 • Adriaan Gmelig Meyling
 • Tristan da Graça
 • Gerard Heerebout
 • Dennis Leeuw
 • Tim Leeuwen
 • Sylvia van Leeuwen
 • Jacob Leloux
 • Inge van Lente
 • Luna van der Loos
 • Frank van der Meeren
 • Brendan Oonk
 • Frank Perk
 • Alie Postma
 • Hennie Roode
 • Dirk-Jan Saaltink
 • Niels Schrieken
 • Freek Titselaar
 • Anne en Mat Vestjens
 • Wijnand Vlierhuis
 • Jan Vossen
 • Silvia Waajen
 • Lodewijk van Walraven

Zoekbeeld: Nieuwblad van Stichting ANEMOON

 • Bureauredactie: Inge van Lente
 • Hoofdredacteur: Adriaan Gmelig Meyling
 • Eindredacteur: Rykel de Bruyne

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top