SETL-project

Door/by: Niels Schrieken en Arjan Gittenberger
NL
Het SETL-project is een studie waarbij de diversiteit van hard substraat gerelateerde organismen monitort met de nadruk op niet-inheemse soorten in havens. Het project is gestart in 2006 en wordt sindsdien continueert in Nederland door GiMaRIS, waarbij lokaal ook in de VS SETL-platen worden uitgezet door de Salem Sound Coastwatch,  en op project basis in andere Europese landen zoals Frankrijk, België en in de VK. Tenslotte zijn door GiMaRIS binnen het EU project PRIDE SETL-platen uitgezet in het Ponto-Kaspisch gebied. In 2006 is het SEtTLement-project (SETL) gestart door GiMaRIS in samenwerking met stichting ANEMOON ter bevordering van vrijwilligersmonitoring van het mariene milieu in nauw contact met het 'Smithsonian Marine Invasions Laboratory'. Hun plaatontwerp is gebruikt als basis van het SETL-project om wereldwijde vergelijkingen mogelijk te maken, omdat zij reeds platen hadden uitgezet langs beide kustlijnen van Noord-Amerika en in Hawaï (Ruiz et al., 2009). Voor meer informatie lees hier verder ...

Doelstelling: Het bevorderen van monitoring door (burger)wetenschappers van de verspreiding van bekende en nieuwe niet-inheemse soorten op hard substraat.
Je eigen SETL platen maken? klik hier.

Andere links:
- Project Baseline Haarlemmermeerse bos

ENG
The SETL-project is a fouling community study monitoring the diversity of hard substratum related organisms with a focus on non-native species in harbours. It has started in 2006 in the Netherlands and is run since then by GiMaRIS continuously in The Netherlands, locally in the USA by the Salem Sound Coastwatch, and project based in other European countries  and throughout the Ponto-caspian region. In 2006 the SEtTLement-project (SETL) was started by GiMaRIS in cooperation with the ANEMOON foundation  promoting volunteer monitoring in the marine environment and in close contact with the Smithsonian Marine Invasions Laboratory. Their plate design was used as the basis of the SETL-project to ease worldwide comparisons to be made as they have been deploying plates along both coastlines of northern America and in Hawaii (Ruiz et al., 2009). For more information read more here ...

Goal: Promoting volunteer monitoring in the marine environment.
Building your own SETL plate? Click here.

Other links: