Atlasproject Nederlandse Mollusken (ANM) - Project omschrijving

Een inventarisatie project betreffende weekdieren: huisjesslakken, naaktslakken, mossels en inktvissen

Door: AWG. Versie 22-5-2016

Doel  

Het Atlasproject Nederlandse Mollusken (ANM) is het inzichtelijk maken van: 

  • huidige en vroegere verspreiding van de Nederlandse weekdieren
  • de ecologie van de soorten en de biotopen waarin deze soorten voorkomen
  • hoe weekdiersoorten (beter) kunnen worden beschermd 

 

Realisatie

Gedrukte atlassen
Voor de weekdieren die leven in onze zoute en brakke wateren is inmiddels een ecologische atlas gerealiseerd: Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied. Voor een vervolg, de atlas voor weekdieren van het land en het zoete water, zullen meerdere jaren worden uitgetrokken. Er zijn namelijk vele gebieden en biotopen die nog goed onderzocht moeten worden. Daarnaast moeten er nog veel oude verborgen waarnemingen (in literatuur en opschrijfboekjes) worden achterhaald en worden gedigitaliseerd. Ook voor deze atlas geldt dat het vooral gaat om de ecologie van de soorten. Daarvoor is nog veel literatuuronderzoek nodig. Daarnaast zullen er met de verkregen gegevens analyses worden uitgevoerd om relaties tussen soorten en biotopen te achterhalen. 

Realisatie digitale atlas
Een digitale atlas voor land- en zoetwaterweekdieren is inmiddels beschikbaar via verspreidingsatlas.nl. De kaarten in deze atlas zijn gebaseerd op alle waarnemingen in de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF). Naast gegevens van Stichting ANEMOON, zijn in deze database ook de gegevens opgenomen van tal van andere organisaties, waaronder die van waarneming.nl. Deze digitale atlas vormt de spil van het ANM. Via deze atlas kunnen waarnemers ook gemakkelijk hun waarnemingen invoeren en foto’s ter beschikking stellen. De digitale kaarten moeten beschouwd worden als voorlopige kaarten. Er kunnen stippen worden weergegeven van waarnemingen zijn die nog niet grondig zijn gecontroleerd.

 

Waarnemingen doen, doorgeven en valideren

Men kan op vele manieren weekdieren waarnemen met het blote oog, tijdens een wandeling in bos, op het strand of in de getijdenzonen, duikend of met behulp van een schepnet of het nemen van strooiselmonster  monsters. Klik hier voor een handleiding waarin meerdere methoden zijn beschreven voor het zoeken naar weekdieren van de Europese Habitatrichtlijn in het kader van het HabSlak-project (een deel project van het ANM).

Doorgeven van waarnemingen
Waarnemingen kunnen worden doorgegeven via verspreidingsatlas.nl, telmee.nl of waarneming.nl. Via  verspreidingsatlas.nl is het voordeel dat u via een zogenaamde streeplijst gemakkelijk meerdere soorten op een locatie of in een km-hok kunt doorgeven.

Validatie
Waarnemingen dienen zoveel mogelijk te worden gecontroleerd, vooral als het gaat om waarneming die wat onwaarschijnlijk lijken, moet worden nagegaan of de determinatie juist is, of de locatiegegevens goed zijn ingevoerd. Dit proces heet validatie. Waarnemingen die naar de NDFF stromen worden gevalideerd via het NDFF-validatieportaal.

 

Mee doen met het ANM

Iedereen kan mee doen met het ANM