Search
Search

Spuisluis

Welkom bij Spuisluis. Dit was de naam van het vroegere nieuwsplatform van Stichting ANEMOON voor en door waarnemers. Het is op verzoek weer teruggeplaatst met diverse oudere onderwerpen. Maar je kunt nog steeds informatie aan ons kwijt. Heb je een leuk bericht met foto? Stuur het naar info@anemoon.org en misschien zie je het dan op de website terug!

08

De Noordzee, Waddenzee en Delta zijn van groot economisch belang voor Nederland en worden intensief gebruikt voor allerlei doeleinden: visserij, schelpdiercultuur, scheepvaart, zandwinning, windmolens, militaire oefeningen, kabels en leidingen, gas- en oliewinning, afvallozingen, etc.  Wat is het effect van al dat menselijk gebruik op mariene schelpdieren? Veel van wat daarover bekend is, is samengevat in het achtergrondrapport “Effecten van menselijk gebruik op mariene weekdieren in Nederland”, geschreven door Godfried van Moorsel en Sylvia van Leeuwen. Het biedt uitgebreide achtergrondinformatie bij de vorig jaar verscheen atlas “Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied”.  Het rapport is nu gratis hier te downloaden op de website van ANEMOON.


Sommigen zullen zich afvragen: "Wat heeft dit nu met Stichting ANEMOON te maken?” Het antwoord is: heel veel! Om aantasting en herstel van het leven in zee vast te kunnen stellen zijn veel gegevens nodig. Naast onderzoek door professionele instituten dragen ook de monitorprojecten van Stichting ANEMOON daaraan bij. Alleen door goed te kijken wat er gebeurt met het leven in zee, zijn we in staat ontwikkelingen te volgen en kan het beleid worden bijgestuurd. Een succesvol voorbeeld dat heeft bijgedragen aan het behoud van weekdieren is het onderzoek naar de effecten van TBT op schelpdieren zoals wulken en purperslakken. Als de enorme achteruitgang van deze soorten niet was aangetoond, was er nooit een verbod op deze giftige stof gekomen. Nu krijgen ze de kans zich van deze klap te herstellen. Ondertussen is de volgende aanslag op Purperslakken en andere dijkbewoners is alweer gaande met de versterking van de dijken in de Delta. Hoe het herstel van de onderwaternatuur gaat verlopen zal de komende jaren moeten blijken en wordt door Stichting ANEMOON gevolgd.Monitoren van het leven in zee is dus niet alleen leuk en interessant maar ook nuttig!

Tekst: Sylvia van Leeuwen, Stichting ANEMOON en Godfried van Moorsel, Ecosub,


Waardering
Waardering: 1(1 stemmen)

Commentaar
  • Effecten van menselijk gebruik op mariene weekdieren
  • Effecten van menselijk gebruik op mariene weekdieren

Klik op de foto’s voor grotere plaatjes.

Alle artikelen

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top