Actueel

Hier staat alles wat sportduikers, strandwachters en andere mariene enthousiastelingen recent in of langs de Nederlandse wateren tegenkwamen. Waarnemers van ANEMOON delen hun waarnemingen op het forum en met elkaars fotoalbums. We nodigen iedereen uit actief te worden en blijven en mee te doen met een project of andere activiteit. Download een formulier of App en trek ermee het veld in om soorten te noteren. Maak indien mogelijk een foto als bewijs van bijzondere waarnemingen. De website biedt alle mogelijkheden om formulieren en foto's digitaal te verwerken. Veel plezier!
[Lees verder]

Projecten

Stichting ANEMOON heeft meerdere onderzoeksprojecten voor vrijwilligers, medewerkers van inventarisatie- en monitoringprojecten en voor andere waarnemers en onderzoekers. Er zijn onder andere monitoringprojecten met sportduikers en voor onderzoekers van strandaanspoelsel en het litoraal. Ook is er een landelijk inventarisatieproject voor weekdieren uit zee, brak en zoet water en van het land. Voor en door de waarnemers worden diverse educatieve middelen ontwikkeld. Naast veel onderzoek in het Nederlandse mariene milieu, zijn er ook initiatieven gericht op Caribisch Nederland.
[Lees verder]

Flora en Fauna

Het juiste zoekbeeld van een soort is belangrijk. Waar letten sportduikers, strandwachters, (kaart-)vakkenvullers of slakken-oppakkers op om een soort te herkennen? Hoe krijgen we het beste 'beeld' van gezochte dier? Op onze website staan beschrijvingen en kenmerken van de door vrijwilligers waargenomen soorten. Bestudeer die kenmerken en de soorten die er op lijken en krijg zo het juiste zoekbeeld op het netvlies. Verspreidingskaarten, trends, seizoenspatronen en gegevens over de habitat helpen daarbij. Zo kan iedereen de soorten nog beter leren vinden en herkennen.

[Lees verder]

Over Anemoon

Stichting ANEMOON (ANalyse Educatie en Marien Oecologisch ONderzoek) ondersteunt al ruim 20 jaar vrijwilligers bij het monitoren, onderzoeken en inventariseren van de fauna en flora in het Nederlandse mariene milieu. Voor weekdieren inventariseren we ook het terrestrische milieu (landslakken) en voor de overige diersoorten behalve het zoute en brakke, ook het zoete water. De waarnemingen worden goed gebruikt. Een belangrijke recente publicatie is de de Ecologische Atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). Bij ANEMOON is voldoende te doen, nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom.  
[Lees verder]
Natuurbericht
Weidevogels ook de dupe van muizenplaag

Ook weidevogels dreigen de dupe te worden van de muizenplaag die Nederland treft, omdat er op veel plekken graslanden zullen worden vernieuwd. Veel weilanden in de getroffen gebieden zullen daarvoor worden omgeploegd en...

Tienduizenden Veldleeuweriken dood door maaien

Waar grasland en akkerbouw naast elkaar voorkomen, geven Veldleeuweriken de voorkeur aan grasland om in te broeden. Die keuze wordt ze meestal noodlottig, omdat in grasland veel legsels worden uitgemaaid; uit nieuw onde...

Ongekende opmars Plooivlieswaaiertje mysterie

Tijdens paddenstoelenexcursies in het (late) najaar of tijdens kwakkelwinters zoals dit jaar behoort het Plooivlieswaaiertje vrijwel steevast tot de soorten die worden gevonden. Als er één soort is waarvan zijn versprei...

Activiteiten
zondag 8 maart 12:30
SMP IJmuiden start 12.45

maandag 9 maart 10:00
SMP Neeltje Jans

zaterdag 14 maart 10:00
Landelijke strandwachtdag

woensdag 18 maart 20:00
SMP IJmuiden vergadering

zondag 22 maart 12:00
SMP IJmuiden

vrijdag 27 maart 12:00
SMP Neeltje Jans

maandag 6 april 10:00
SMP Neeltje Jans

maandag 6 april 13:30
SMP IJmuiden

zaterdag 11 april 18:30
LIMP excursie

Invoerportaal

Het Monitoringproject Onderwater Oever (MOO) wordt uitgevoerd door sportduikers die als vrijwilliger aan het project meewerken. Bij de standaard waarnemingen zijn 147 geselecteerde soorten betrokken. Deze worden na de duik vastgelegd op het MOO-formulier. Op deze manier wordt onder meer inzicht verkregen in verspreiding, trends en seizoenspatronen.