Actueel

Hier staat alles wat sportduikers, strandwachters en andere mariene enthousiastelingen recent in of langs de Nederlandse wateren tegenkwamen. Waarnemers van ANEMOON delen hun waarnemingen op het forum en met elkaars fotoalbums. We nodigen iedereen uit actief te worden en blijven en mee te doen met een project of andere activiteit. Download een formulier of App en trek ermee het veld in om soorten te noteren. Maak indien mogelijk een foto als bewijs van bijzondere waarnemingen. De website biedt alle mogelijkheden om formulieren en foto's digitaal te verwerken. Veel plezier!
[Lees verder]

Projecten

Stichting ANEMOON heeft meerdere onderzoeksprojecten voor vrijwilligers, medewerkers van inventarisatie- en monitoringprojecten en voor andere waarnemers en onderzoekers. Er zijn onder andere monitoringprojecten met sportduikers en voor onderzoekers van strandaanspoelsel en het litoraal. Ook is er een landelijk inventarisatieproject voor weekdieren uit zee, brak en zoet water en van het land. Voor en door de waarnemers worden diverse educatieve middelen ontwikkeld. Naast veel onderzoek in het Nederlandse mariene milieu, zijn er ook initiatieven gericht op Caribisch Nederland.
[Lees verder]

Flora en Fauna

Het juiste zoekbeeld van een soort is belangrijk. Waar letten sportduikers, strandwachters, (kaart-)vakkenvullers of slakken-oppakkers op om een soort te herkennen? Hoe krijgen we het beste 'beeld' van gezochte dier? Op onze website staan beschrijvingen en kenmerken van de door vrijwilligers waargenomen soorten. Bestudeer die kenmerken en de soorten die er op lijken en krijg zo het juiste zoekbeeld op het netvlies. Verspreidingskaarten, trends, seizoenspatronen en gegevens over de habitat helpen daarbij. Zo kan iedereen de soorten nog beter leren vinden en herkennen.

[Lees verder]

Over Anemoon

Stichting ANEMOON (ANalyse Educatie en Marien Oecologisch ONderzoek) ondersteunt al ruim 20 jaar vrijwilligers bij het monitoren, onderzoeken en inventariseren van de fauna en flora in het Nederlandse mariene milieu. Voor weekdieren inventariseren we ook het terrestrische milieu (landslakken) en voor de overige diersoorten behalve het zoute en brakke, ook het zoete water. De waarnemingen worden goed gebruikt. Een belangrijke recente publicatie is de de Ecologische Atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). Bij ANEMOON is voldoende te doen, nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom.  
[Lees verder]
Natuurbericht
Eekhoornkalender november: gemeenten kunnen eekhoorns helpen

Nu de bladeren van de bomen en struiken vallen zijn de eekhoorns steeds beter te zien. Maar er zijn ook omstandigheden waarbij eekhoorns sowieso opvallen en dat is als ze doodgereden op de weg liggen. Jaarlijks vinden v...

Ondergang dreigt voor honderden belangrijke vogelgebieden

Meer dan 350 belangrijke natuurgebieden dreigen voor altijd verloren te gaan. Dat is de uitkomst van een groot onderzoek door BirdLife International.

Snoeken bestrijden uitheemse zonnebaarzen

De zonnebaars is de afgelopen decennia sterk toegenomen in aantal en verspreiding. Deze roofzuchtige uitheemse vis richt grote schade aan onder populaties van amfibieën en ongewervelden. Natuurbeheerders zitten met de h...

Activiteiten
vrijdag 28 november 11:00
SMP Neeltje Jans

vrijdag 12 december 10:30
SMP Neeltje Jans

zondag 21 december 10:30
SMP IJmuiden

zaterdag 27 december 11:00
SMP Neeltje Jans

zondag 28 december 15:30
SMP IJmuiden

zaterdag 10 januari 11:30
LIMP excursie

vrijdag 23 januari 19:00
Die Hard XVI

zaterdag 7 februari 10:30
LIMP excursie

zaterdag 7 februari 10:30
LIMP excursie

zaterdag 7 februari 10:30
LIMP excursie

Invoerportaal

Het Monitoringproject Onderwater Oever (MOO) wordt uitgevoerd door sportduikers die als vrijwilliger aan het project meewerken. Bij de standaard waarnemingen zijn 147 geselecteerde soorten betrokken. Deze worden na de duik vastgelegd op het MOO-formulier. Op deze manier wordt onder meer inzicht verkregen in verspreiding, trends en seizoenspatronen.