Actueel

Hier staat alles wat sportduikers, strandwachters en andere mariene enthousiastelingen recent in of langs de Nederlandse wateren tegenkwamen. Waarnemers van ANEMOON delen hun waarnemingen op het forum en met elkaars fotoalbums. We nodigen iedereen uit actief te worden en blijven en mee te doen met een project of andere activiteit. Download een formulier of App en trek ermee het veld in om soorten te noteren. Maak indien mogelijk een foto als bewijs van bijzondere waarnemingen. De website biedt alle mogelijkheden om formulieren en foto's digitaal te verwerken. Veel plezier!
[Lees verder]

Projecten

Stichting ANEMOON heeft meerdere onderzoeksprojecten voor vrijwilligers, medewerkers van inventarisatie- en monitoringprojecten en voor andere waarnemers en onderzoekers. Er zijn onder andere monitoringprojecten met sportduikers en voor onderzoekers van strandaanspoelsel en het litoraal. Ook is er een landelijk inventarisatieproject voor weekdieren uit zee, brak en zoet water en van het land. Voor en door de waarnemers worden diverse educatieve middelen ontwikkeld. Naast veel onderzoek in het Nederlandse mariene milieu, zijn er ook initiatieven gericht op Caribisch Nederland.
[Lees verder]

Flora en Fauna

Het juiste zoekbeeld van een soort is belangrijk. Waar letten sportduikers, strandwachters, (kaart-)vakkenvullers of slakken-oppakkers op om een soort te herkennen? Hoe krijgen we het beste 'beeld' van gezochte dier? Op onze website staan beschrijvingen en kenmerken van de door vrijwilligers waargenomen soorten. Bestudeer die kenmerken en de soorten die er op lijken en krijg zo het juiste zoekbeeld op het netvlies. Verspreidingskaarten, trends, seizoenspatronen en gegevens over de habitat helpen daarbij. Zo kan iedereen de soorten nog beter leren vinden en herkennen.

[Lees verder]

Over Anemoon

Stichting ANEMOON (ANalyse Educatie en Marien Oecologisch ONderzoek) ondersteunt al ruim 20 jaar vrijwilligers bij het monitoren, onderzoeken en inventariseren van de fauna en flora in het Nederlandse mariene milieu. Voor weekdieren inventariseren we ook het terrestrische milieu (landslakken) en voor de overige diersoorten behalve het zoute en brakke, ook het zoete water. De waarnemingen worden goed gebruikt. Een belangrijke recente publicatie is de de Ecologische Atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). Bij ANEMOON is voldoende te doen, nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom.  
[Lees verder]
ANEMOON dag

De Landelijke ANEMOON-dag is dé dag voor alle natuurliefhebbers die duikend waarnemingen doen, strand-aanspoelsel tellen, stenen keren en geïnteresseerd zijn in de Nederlandse onderwaterbiologie, en voor iedereen die graag meer willen weten over het zeeleven. Geef je op door deze link te volgen: Stichting ANEMOON dag.

Nieuws
Stichting ANEMOON wenst u fijne feestdagen
Stichting ANEMOON op Vimeo en werkopdracht VHL studenten
Hooiwagenkrabben, creatieve camouflage specialisten
LIMP excursie 21 november
Het is zaterdag 21 november. Samen met Chantal Garttener rij ik naar Neeltje Jans in Zeeland. We zijn op weg naar een excursie van het Litoraal Inventarisatie en Monitoring Project (LIMP). Dit project gecoördineerd door Luna en Brendan start altijd net voor laagwater. 
Op zoek naar minuscule diertjes
Activiteiten
zaterdag 6 februari 08:00
SMP Katwijk-Noordwijk

zondag 7 februari 10:00
SMP Den Haag

zondag 7 februari 10:30
SMP IJmuiden

zaterdag 13 februari 13:00
SMP Katwijk-Noordwijk

maandag 15 februari 12:00
SMP Neeltje Jans

zaterdag 20 februari 08:00
SMP Katwijk-Noordwijk

zondag 21 februari 09:30
SMP Den Haag

maandag 22 februari 11:00
SMP IJmuiden

zaterdag 27 februari 09:30
SMP Neeltje Jans

zaterdag 27 februari 13:00
SMP Katwijk-Noordwijk