Actueel

Hier staat alles wat sportduikers, strandwachters en andere mariene enthousiastelingen recent in of langs de Nederlandse wateren tegenkwamen. Waarnemers van ANEMOON delen hun waarnemingen op het forum en met elkaars fotoalbums. We nodigen iedereen uit actief te worden en blijven en mee te doen met een project of andere activiteit. Download een formulier of App en trek ermee het veld in om soorten te noteren. Maak indien mogelijk een foto als bewijs van bijzondere waarnemingen. De website biedt alle mogelijkheden om formulieren en foto's digitaal te verwerken. Veel plezier!
[Lees verder]

Projecten

Stichting ANEMOON heeft meerdere onderzoeksprojecten voor vrijwilligers, medewerkers van inventarisatie- en monitoringprojecten en voor andere waarnemers en onderzoekers. Er zijn onder andere monitoringprojecten met sportduikers en voor onderzoekers van strandaanspoelsel en het litoraal. Ook is er een landelijk inventarisatieproject voor weekdieren uit zee, brak en zoet water en van het land. Voor en door de waarnemers worden diverse educatieve middelen ontwikkeld. Naast veel onderzoek in het Nederlandse mariene milieu, zijn er ook initiatieven gericht op Caribisch Nederland.
[Lees verder]

Flora en Fauna

Het juiste zoekbeeld van een soort is belangrijk. Waar letten sportduikers, strandwachters, (kaart-)vakkenvullers of slakken-oppakkers op om een soort te herkennen? Hoe krijgen we het beste 'beeld' van gezochte dier? Op onze website staan beschrijvingen en kenmerken van de door vrijwilligers waargenomen soorten. Bestudeer die kenmerken en de soorten die er op lijken en krijg zo het juiste zoekbeeld op het netvlies. Verspreidingskaarten, trends, seizoenspatronen en gegevens over de habitat helpen daarbij. Zo kan iedereen de soorten nog beter leren vinden en herkennen.

[Lees verder]

Over Anemoon

Stichting ANEMOON (ANalyse Educatie en Marien Oecologisch ONderzoek) ondersteunt al ruim 20 jaar vrijwilligers bij het monitoren, onderzoeken en inventariseren van de fauna en flora in het Nederlandse mariene milieu. Voor weekdieren inventariseren we ook het terrestrische milieu (landslakken) en voor de overige diersoorten behalve het zoute en brakke, ook het zoete water. De waarnemingen worden goed gebruikt. Een belangrijke recente publicatie is de de Ecologische Atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). Bij ANEMOON is voldoende te doen, nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom.  
[Lees verder]
Natuurbericht
Samen sterk: zelforganisatie maakt mosselbedden minder kwetsbaar

Natuurlijke ecosystemen hebben vaak kenmerkende ruimtelijke patronen. Onderzoek van het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het Nederlands Instituut voor Ecologie en de Universiteiten van Amster...

Viervlakvlinder opvallend talrijk dit jaar

De viervlakvlinder is een nachtvlinder die geen blijvende populaties heeft in Nederland. Het is een zeldzame trekvlinder, die vanuit het zuiden ons land binnenkomt en zich mogelijk tijdelijk voortplant. Dit jaar wordt d...

Crowdfunding Roggenplaat succes dankzij massale Zeeuwse steun

De crowdfundingsactie ?Red de Roggenplaat? van Natuurmonumenten en Nationaal Park Oosterschelde heeft ? 12.435 opgeleverd. Ruim 300 donateurs laten daarmee aan minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) zien dat ze de ...

Activiteiten
vrijdag 24 oktober 15:00
BW weekend

maandag 27 oktober 12:00
Strandmonitoring IJmuiden

donderdag 30 oktober 14:00
SMP Katwijk-Noordwijk

vrijdag 31 oktober 12:00
SMP Neeltje Jans

zaterdag 8 november 10:30
SMP Katwijk-Noordwijk

maandag 10 november 09:00
SMP Neeltje Jans

donderdag 20 november 20:00
SMP Katwijk-Noordwijk vergadering

zondag 23 november 10:30
SMP Katwijk-Noordwijk

vrijdag 28 november 11:00
SMP Neeltje Jans

vrijdag 12 december 10:30
SMP Neeltje Jans

Invoerportaal

Het Monitoringproject Onderwater Oever (MOO) wordt uitgevoerd door sportduikers die als vrijwilliger aan het project meewerken. Bij de standaard waarnemingen zijn 147 geselecteerde soorten betrokken. Deze worden na de duik vastgelegd op het MOO-formulier. Op deze manier wordt onder meer inzicht verkregen in verspreiding, trends en seizoenspatronen.