Actueel

Hier staat alles wat sportduikers, strandwachters en andere mariene enthousiastelingen recent in of langs de Nederlandse wateren tegenkwamen. Waarnemers van ANEMOON delen hun waarnemingen op het forum en met elkaars fotoalbums. We nodigen iedereen uit actief te worden en blijven en mee te doen met een project of andere activiteit. Download een formulier of App en trek ermee het veld in om soorten te noteren. Maak indien mogelijk een foto als bewijs van bijzondere waarnemingen. De website biedt alle mogelijkheden om formulieren en foto's digitaal te verwerken. Veel plezier!
[Lees verder]

Projecten

Stichting ANEMOON heeft meerdere onderzoeksprojecten voor vrijwilligers, medewerkers van inventarisatie- en monitoringprojecten en voor andere waarnemers en onderzoekers. Er zijn onder andere monitoringprojecten met sportduikers en voor onderzoekers van strandaanspoelsel en het litoraal. Ook is er een landelijk inventarisatieproject voor weekdieren uit zee, brak en zoet water en van het land. Voor en door de waarnemers worden diverse educatieve middelen ontwikkeld. Naast veel onderzoek in het Nederlandse mariene milieu, zijn er ook initiatieven gericht op Caribisch Nederland.
[Lees verder]

Flora en Fauna

Het juiste zoekbeeld van een soort is belangrijk. Waar letten sportduikers, strandwachters, (kaart-)vakkenvullers of slakken-oppakkers op om een soort te herkennen? Hoe krijgen we het beste 'beeld' van gezochte dier? Op onze website staan beschrijvingen en kenmerken van de door vrijwilligers waargenomen soorten. Bestudeer die kenmerken en de soorten die er op lijken en krijg zo het juiste zoekbeeld op het netvlies. Verspreidingskaarten, trends, seizoenspatronen en gegevens over de habitat helpen daarbij. Zo kan iedereen de soorten nog beter leren vinden en herkennen.

[Lees verder]

Over Anemoon

Stichting ANEMOON (ANalyse Educatie en Marien Oecologisch ONderzoek) ondersteunt al ruim 20 jaar vrijwilligers bij het monitoren, onderzoeken en inventariseren van de fauna en flora in het Nederlandse mariene milieu. Voor weekdieren inventariseren we ook het terrestrische milieu (landslakken) en voor de overige diersoorten behalve het zoute en brakke, ook het zoete water. De waarnemingen worden goed gebruikt. Een belangrijke recente publicatie is de de Ecologische Atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). Bij ANEMOON is voldoende te doen, nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom.  
[Lees verder]
Natuurbericht
De geboorte van een konik veulen

Ieder voorjaar worden er weer vele veulens geboren binnen de kuddes van FREE Nature. Meestal vindt dit plaats buiten het zicht van de mens, vaak ?s ochtends vroeg. Weinigen zien dit dan ook. Onlangs wist Laurent Becke...

Vroegst bloeiende Kleine keverorchis van Europa op Vlieland

Afgelopen weekend vonden twee leden van de Werkgroep Europese Orchideeën (WEO) op Vlieland de eerste bloeiende exemplaren van de Kleine keverorchis. Na een literatuurstudie blijkt dat nergens in Europa de soort zo vroeg...

Zeldzame mossen gevonden op dood hout in West-Brabants bos

In West-Brabant ligt een bijzonder bosreservaat: landgoed Mattemburgh. Het bos op het landgoed is in 1880 aangeplant. Al vele tientallen jaren vindt er geen beheer meer plaats in het bos, waardoor er veel omgevallen bom...

Activiteiten
vrijdag 1 mei 10:00
SMP Den Haag Kijkduin

zaterdag 2 mei 10:00
SMP Katwijk-Noordwijk

zondag 3 mei 11:30
SMP IJmuiden

zondag 3 mei 11:30
Strandmonitoring IJmuiden

vrijdag 8 mei 11:00
SMP Neeltje Jans

zondag 10 mei 15:00
SMP Katwijk-Noordwijk

woensdag 13 mei 19:00
SMP Den Haag Kijkduin

zaterdag 16 mei 09:00
SMP Katwijk-Noordwijk

zondag 17 mei 11:00
SMP IJmuiden

zondag 17 mei 11:00
Strandmonitoring IJmuiden

Invoerportaal

Het Monitoringproject Onderwater Oever (MOO) wordt uitgevoerd door sportduikers die als vrijwilliger aan het project meewerken. Bij de standaard waarnemingen zijn 147 geselecteerde soorten betrokken. Deze worden na de duik vastgelegd op het MOO-formulier. Op deze manier wordt onder meer inzicht verkregen in verspreiding, trends en seizoenspatronen.