Actueel

Hier staat alles wat sportduikers, strandwachters en andere mariene enthousiastelingen recent in of langs de Nederlandse wateren tegenkwamen. Waarnemers van ANEMOON delen hun waarnemingen op het forum en met elkaars fotoalbums. We nodigen iedereen uit actief te worden en blijven en mee te doen met een project of andere activiteit. Download een formulier of App en trek ermee het veld in om soorten te noteren. Maak indien mogelijk een foto als bewijs van bijzondere waarnemingen. De website biedt alle mogelijkheden om formulieren en foto's digitaal te verwerken. Veel plezier!
[Lees verder]

Projecten

Stichting ANEMOON heeft meerdere onderzoeksprojecten voor vrijwilligers, medewerkers van inventarisatie- en monitoringprojecten en voor andere waarnemers en onderzoekers. Er zijn onder andere monitoringprojecten met sportduikers en voor onderzoekers van strandaanspoelsel en het litoraal. Ook is er een landelijk inventarisatieproject voor weekdieren uit zee, brak en zoet water en van het land. Voor en door de waarnemers worden diverse educatieve middelen ontwikkeld. Naast veel onderzoek in het Nederlandse mariene milieu, zijn er ook initiatieven gericht op Caribisch Nederland.
[Lees verder]

Flora en Fauna

Het juiste zoekbeeld van een soort is belangrijk. Waar letten sportduikers, strandwachters, (kaart-)vakkenvullers of slakken-oppakkers op om een soort te herkennen? Hoe krijgen we het beste 'beeld' van gezochte dier? Op onze website staan beschrijvingen en kenmerken van de door vrijwilligers waargenomen soorten. Bestudeer die kenmerken en de soorten die er op lijken en krijg zo het juiste zoekbeeld op het netvlies. Verspreidingskaarten, trends, seizoenspatronen en gegevens over de habitat helpen daarbij. Zo kan iedereen de soorten nog beter leren vinden en herkennen.

[Lees verder]

Over Anemoon

Stichting ANEMOON (ANalyse Educatie en Marien Oecologisch ONderzoek) ondersteunt al ruim 20 jaar vrijwilligers bij het monitoren, onderzoeken en inventariseren van de fauna en flora in het Nederlandse mariene milieu. Voor weekdieren inventariseren we ook het terrestrische milieu (landslakken) en voor de overige diersoorten behalve het zoute en brakke, ook het zoete water. De waarnemingen worden goed gebruikt. Een belangrijke recente publicatie is de de Ecologische Atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). Bij ANEMOON is voldoende te doen, nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom.  

[Lees verder]

Natuurbericht
Waar plant grote vos zich voort?

De grote vos is al enige tijd verdwenen in Nederland. De laatste tijd echter worden er steeds meer gezien. Dit voorjaar zijn er, mede dankzij het goede weer, al op tientallen plekken grote vossen gezien. Zijn het blijve...

Meer blauw in het geel, of hoe de blauwborst een akkervogel werd

Tussen half april en half mei bloeit het koolzaad in de Groninger kleigebieden. In het mooiste geel dat de landbouw heeft voortgebracht, verschijnen de laatste jaren meer en meer blauwe vlekken: koolzaad blijkt een bela...

Weer haai aangespoeld op Texel

Voor de tweede keer in een maand tijd werd er een dode hondshaai op het strand van Texel gevonden. Deze keer vond Ecomare-medewerker Pierre Bonnet er een bij strandpaal 8, op het zuidelijke deel van Texel. De hondshaai ...

Activiteiten
zaterdag 26 april 08:30
SMP Katwijk-Noordwijk

zaterdag 26 april 11:00
SMP Texel

zondag 27 april 10:30
SMP IJmuiden

vrijdag 2 mei 10:00
SMP Neeltje Jans

zaterdag 3 mei 14:00
SMP Katwijk-Noordwijk

zaterdag 10 mei 06:30
SMP Katwijk-Noordwijk

zaterdag 10 mei 09:30
SMP Texel

zondag 11 mei 14:00
BW Wandelen rondom de vloedlijn

Invoerportaal

Het Monitoringproject Onderwater Oever (MOO) wordt uitgevoerd door sportduikers die als vrijwilliger aan het project meewerken. Bij de standaard waarnemingen zijn 147 geselecteerde soorten betrokken. Deze worden na de duik vastgelegd op het MOO-formulier. Op deze manier wordt onder meer inzicht verkregen in verspreiding, trends en seizoenspatronen.