Actueel

Hier staat alles wat sportduikers, strandwachters en andere mariene enthousiastelingen recent in of langs de Nederlandse wateren tegenkwamen. Waarnemers van ANEMOON delen hun waarnemingen op het forum en met elkaars fotoalbums. We nodigen iedereen uit actief te worden en blijven en mee te doen met een project of andere activiteit. Download een formulier of App en trek ermee het veld in om soorten te noteren. Maak indien mogelijk een foto als bewijs van bijzondere waarnemingen. De website biedt alle mogelijkheden om formulieren en foto's digitaal te verwerken. Veel plezier!
[Lees verder]

Projecten

Stichting ANEMOON heeft meerdere onderzoeksprojecten voor vrijwilligers, medewerkers van inventarisatie- en monitoringprojecten en voor andere waarnemers en onderzoekers. Er zijn onder andere monitoringprojecten met sportduikers en voor onderzoekers van strandaanspoelsel en het litoraal. Ook is er een landelijk inventarisatieproject voor weekdieren uit zee, brak en zoet water en van het land. Voor en door de waarnemers worden diverse educatieve middelen ontwikkeld. Naast veel onderzoek in het Nederlandse mariene milieu, zijn er ook initiatieven gericht op Caribisch Nederland.
[Lees verder]

Flora en Fauna

Het juiste zoekbeeld van een soort is belangrijk. Waar letten sportduikers, strandwachters, (kaart-)vakkenvullers of slakken-oppakkers op om een soort te herkennen? Hoe krijgen we het beste 'beeld' van gezochte dier? Op onze website staan beschrijvingen en kenmerken van de door vrijwilligers waargenomen soorten. Bestudeer die kenmerken en de soorten die er op lijken en krijg zo het juiste zoekbeeld op het netvlies. Verspreidingskaarten, trends, seizoenspatronen en gegevens over de habitat helpen daarbij. Zo kan iedereen de soorten nog beter leren vinden en herkennen.

[Lees verder]

Over Anemoon

Stichting ANEMOON (ANalyse Educatie en Marien Oecologisch ONderzoek) ondersteunt al ruim 20 jaar vrijwilligers bij het monitoren, onderzoeken en inventariseren van de fauna en flora in het Nederlandse mariene milieu. Voor weekdieren inventariseren we ook het terrestrische milieu (landslakken) en voor de overige diersoorten behalve het zoute en brakke, ook het zoete water. De waarnemingen worden goed gebruikt. Een belangrijke recente publicatie is de de Ecologische Atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). Bij ANEMOON is voldoende te doen, nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom.  
[Lees verder]
Natuurbericht
De Slufter kleurt paars

Het is zover! Boswachter Erik van der Spek meldde op Twitter dat het lamsoor mooi in bloei staat; ?? reden voor een wandeling.? In juli en augustus kleurt de Slufter op Texel paars van het bloeiende lamsoor. Dat is een ...

Bekijk je vlinderstruik eens in het donker

Vlinderstruik (Buddleja) is een heel goede vlinderplant. Vlinders als atalanta, kleine vos en dagpauwoog komen er graag op drinken. Zelfs de oostelijke vos, die vorige week voor het eerst in ons land opdook werd een aan...

Vlinders goede graadmeters van veranderingen in het milieu

Veranderingen in de vlinderfauna blijken op verrassende wijze inzicht te geven in veranderingen in onze leefomgeving. Dat stelt de Wageningse entomoloog en medewerker van De Vlinderstichting Michiel Wallis de Vries na o...

Activiteiten
zaterdag 26 juli 14:00
SMP Texel

zondag 27 juli 13:00
Strandmonitoring IJmuiden

maandag 28 juli 09:00
SMP Neeltje Jans

donderdag 7 augustus 19:30
Zomeravond strand excursie Katwijk

zaterdag 9 augustus 13:30
SMP Texel

woensdag 20 augustus 19:30
Zomeravondstrandexcursie Katwijk

zaterdag 23 augustus 13:00
SMP Texel

zaterdag 6 september 11:00
SMP Texel

Invoerportaal

Het Monitoringproject Onderwater Oever (MOO) wordt uitgevoerd door sportduikers die als vrijwilliger aan het project meewerken. Bij de standaard waarnemingen zijn 147 geselecteerde soorten betrokken. Deze worden na de duik vastgelegd op het MOO-formulier. Op deze manier wordt onder meer inzicht verkregen in verspreiding, trends en seizoenspatronen.