Actueel

Hier staat alles wat sportduikers, strandwachters en andere mariene enthousiastelingen recent in of langs de Nederlandse wateren tegenkwamen. Waarnemers van ANEMOON delen hun waarnemingen op het forum en met elkaars fotoalbums. We nodigen iedereen uit actief te worden en blijven en mee te doen met een project of andere activiteit. Download een formulier of App en trek ermee het veld in om soorten te noteren. Maak indien mogelijk een foto als bewijs van bijzondere waarnemingen. De website biedt alle mogelijkheden om formulieren en foto's digitaal te verwerken. Veel plezier!
[Lees verder]

Projecten

Stichting ANEMOON heeft meerdere onderzoeksprojecten voor vrijwilligers, medewerkers van inventarisatie- en monitoringprojecten en voor andere waarnemers en onderzoekers. Er zijn onder andere monitoringprojecten met sportduikers en voor onderzoekers van strandaanspoelsel en het litoraal. Ook is er een landelijk inventarisatieproject voor weekdieren uit zee, brak en zoet water en van het land. Voor en door de waarnemers worden diverse educatieve middelen ontwikkeld. Naast veel onderzoek in het Nederlandse mariene milieu, zijn er ook initiatieven gericht op Caribisch Nederland.
[Lees verder]

Flora en Fauna

Het juiste zoekbeeld van een soort is belangrijk. Waar letten sportduikers, strandwachters, (kaart-)vakkenvullers of slakken-oppakkers op om een soort te herkennen? Hoe krijgen we het beste 'beeld' van gezochte dier? Op onze website staan beschrijvingen en kenmerken van de door vrijwilligers waargenomen soorten. Bestudeer die kenmerken en de soorten die er op lijken en krijg zo het juiste zoekbeeld op het netvlies. Verspreidingskaarten, trends, seizoenspatronen en gegevens over de habitat helpen daarbij. Zo kan iedereen de soorten nog beter leren vinden en herkennen.

[Lees verder]

Over Anemoon

Stichting ANEMOON (ANalyse Educatie en Marien Oecologisch ONderzoek) ondersteunt al ruim 20 jaar vrijwilligers bij het monitoren, onderzoeken en inventariseren van de fauna en flora in het Nederlandse mariene milieu. Voor weekdieren inventariseren we ook het terrestrische milieu (landslakken) en voor de overige diersoorten behalve het zoute en brakke, ook het zoete water. De waarnemingen worden goed gebruikt. Een belangrijke recente publicatie is de de Ecologische Atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). Bij ANEMOON is voldoende te doen, nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom.  
[Lees verder]
Natuurbericht
Botten bruine beer gevonden in Schouwen

In de middeleeuwen leefden in Zeeland bruine beren. Bij recente archeologische veldverkenning in de duinen van de Kop van Schouwen zijn door archeologen van de AWN (Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie) botten...

Piek in parende otters!

Hoewel otters in Nederland het gehele jaar door jongen kunnen krijgen, is er sprake van een piek in geboorten in de periode juli tot en met oktober. Aangezien de draagtijd van otters circa 2 maanden bedraagt, is de piek...

Grutto?s verzamelen zich na een mislukt broedseizoen

Eind mei. Terwijl veel soortgenoten hun kleine jongen nog bewaken, staan de eerste groepen grutto?s al op verzamelplaatsen. Voor deze vogels is het broedseizoen voorbij. Of het nu komt door predatie van hun jongen, een ...

Activiteiten
zaterdag 30 mei 08:00
SMP Katwijk-Noordwijk

zondag 31 mei 10:00
Strandmonitoring IJmuiden

zondag 31 mei 15:00
Natuur in de stad Leiden

maandag 1 juni 19:30
SMP Neeltje Jans

donderdag 4 juni 12:00
SMP Den Haag Kijkduin

zaterdag 6 juni 13:00
SMP Katwijk-Noordwijk

zondag 7 juni 15:00
SMP IJmuiden

zondag 14 juni 08:30
SMP Katwijk-Noordwijk

maandag 15 juni 19:30
SMP Neeltje Jans

maandag 15 juni 20:00
SMP Den Haag Kijkduin vergadering

Invoerportaal

Het Monitoringproject Onderwater Oever (MOO) wordt uitgevoerd door sportduikers die als vrijwilliger aan het project meewerken. Bij de standaard waarnemingen zijn 147 geselecteerde soorten betrokken. Deze worden na de duik vastgelegd op het MOO-formulier. Op deze manier wordt onder meer inzicht verkregen in verspreiding, trends en seizoenspatronen.