Search
Search

Projecten

Atlasproject Nederlandse Zee-Organismen (ANZO)

Het ANZO is een overkoepelend landelijk inventarisatie-project voor in zee levende organismen.

Doelen

Het Atlasproject Nederlandse Zee-Organismen heeft tot doel het inzichtelijk maken van:

  • de huidige en vroegere verspreiding van in het Nederlandse mariene milieu levende organismen
  • het beschrijven van de ecologie van de soorten en de biotopen waarin deze soorten voorkomen
  • het aandragen van informatie waarmee biotopen van Nederlandse zee-organismen kunnen worden beschermd  

Het ANZO is in 2017 in het leven geroepen als overkoepelend atlasproject waarbinnen meerdere andere inventarisatieprojecten in het mariene milieu vallen. Het gaat daarbij onder andere om projecten voor de Weekdieren (schelpdieren, ook wel mollusken genoemd), Kreeftachtigen, Sponzen, Stekelhuidigen, Manteldieren, Wieren, Holtedieren (sponzen, zakpijpen, poliepen en kwallen). In 2017-2018  wordt het ANZO nader vormgegeven en verder uitgebouwd.

Er zijn al een aantal digitale atlassen actief. De kaarten in deze atlassen zijn gebaseerd op waarnemingen in de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF). De digitale kaarten moeten beschouwd worden als voorlopige kaarten. Er kunnen dus ook stippen worden weergegeven van waarnemingen die nog niet grondig zijn gecontroleerd. Uw hulp daarbij is bijzonder welkom. 

Naast gegevens voortgekomen uit projecten van Stichting ANEMOON, zoals het MOO, LIMP en SMP, zijn in deze database ook de gegevens opgenomen van tal van andere organisaties.

Doorgeven van waarnemingen

MOO-waarnemers kunnen hun waarnemingen invoeren in het MOO-portaal.
LIMP-waarnemers kunnen hun waarnemingen invoeren in het LIMP-portaal

Losse waarnemingen kunnen worden doorgegeven via waarneming.nl en telmee.nl

ANM-waarnemers kunnen hun waarnemingen over weekdieren (schelpdieren/mollusken) invoeren via verspreidingsatlas.nl

(daarbij gaat het zowel om in zee, als op het land, als in binnedijks zoet en brak water levendeweekdieren),

Naar de atlassen

Voor de volgende mariene soortgroepen zijn inmiddels verspreidingsatlassen beschikbaar:

Wieren

Klein zeegras

Groot zeegras

Sponzen

Neteldieren *

Ribkwallen *

Weekdieren

Kreeftachtigen

Stekelhuidigen

Manteldieren

*De groepen zijn om praktische redenen bij elkaar genomen in de groep "Holtedieren".

(In 2018 worden digitale atlassen voor volgende groepen gerealiseerd, waaronder mariene vissen en zeespinnen. Neteldieren worden uitgebreid met hydropoliepen en ook aan die wieren zullen nog vele soorten worden toegevoegd.)

Foto's

Mooie foto's voor bij de soortbeschrijvingen zijn bijzonder welkom en kunnen worden geupload via verspreidingsatlas.nl Deze foto’s kunnen dan ook worden gebruikt voor de soortbeschrijvingen op deze ANEMOON-website. Uw foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd.

Vorig artikel Atlasproject Nederlandse Mollusken (ANM)
Volgend artikel Appelslak-Project

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top