Search
Search

Soorten

Veranderlijke steurgarnaal

Hippolyte varians

Leach, 1814

Veranderlijke steurgarnaal


Zoekbeeld

Garnaal. Mariene soort, soms in brak water. Lengte: tot 3 cm. Zeer variabel qua kleurpatroon. Op spons vaak geelachtig, op wier bruin of groen. Daarnaast nog diverse patronen, waaronder doorzichtige dieren met een bruine marmering, blauwe stipjes of een witte rugstreep. 's Nachts vaak blauwachtig. Het zijn kleine slanke garnaaltjes met een gebocheld achterlijf en een lang, recht, puntig rostrum met 2 tanden. De schaarpoten zijn zeer kort. Vooral bekend uit Zeeland, ook in het Waddengebied.


Te verwarren met

Een goed herkenbare garnaal.


Kenmerken

Afmetingen: Lengte: tot 3 cm.
Kleur: Zeer variabel. Exemplaren op Geweispons zijn vaak geelachtig, op wier komen ook bruine of groene exemplaren voor. Op Zeesla vaak grasgroene garnalen. Er zijn ook exemplaren met tussenkleuren, evenals doorzichtige dieren met een bruine marmering. De kleuren zijn soms zeer fraai. Kleine blauwe stipjes of een witte rugstreep komen ook geregeld voor. Door de schutkleur is de Veranderlijke steurgarnaal meestal moeilijk te ontdekken. 's Nachts is de kleur vaak blauwachtig. De voelsprieten zijn gewoonlijk kleurloo.
Vorm: Een klein, slank garnaaltje. Het achterlijf is gebocheld. Het rostrum is lang, recht en puntig. Bovenkant rostrum met 2 tanden, één boven de oogkas, één bij de punt. Onder op het rostrum meerdere tandjes.
Poten: De schaarpoten zijn zeer kort.


Habitat en ecologie

De Veranderlijke steurgarnaal leeft vooral op Geweispons en fijn vertakte wieren. Gericht zoeken tussen de vertakkingen van Geweispons of Gaffelwier levert vaak resultaat op. De dieren zijn ook te vinden op Zeesla en stevige hydropoliepen als Haringgraat, Gorgelpijp en Penneschaft. De soort is het talrijkst in de zomer en het najaar. Het is een slechte zwemmer, die zich moeilijk in een rechte lijn schijnt te kunnen voortbewegen. Bij verstoring zwemmen ze in een grillige spiraallijn weer naar het substraat waarvan ze verjaagd werden.

Areaal en verspreiding

In de Oosterschelde en de Wester-scheldemonding is de Veranderlijke steurgarnaal overal aanwezig waar een geschikte ondergrond is. De soort is ook bekend uit het Grevelingenmeer. In het Waddengebied worden ze in sommige jaren in kleine aantallen waargenomen.

Nadere informatie

De oudere Nederlandse naamgeving van Palaemonetes varians en Hippolyte varians is verwarrend (zie bij P. varians).

Literatuur

- Holthuis, L.B., 1950. Fauna van Nederland. Afl. XV: Decapoda (K IX). A. Natantia, Macrura Reptantia, Anomura en Stomatopoda (K X). 1- 166.
- Leeuwis, R.J., G.R. Heerebout & Ch., Jacobusse (rd.), 2010. Zeefauna in Zeeland, deel 2. Kreeften, krabben en garnalen. Fauna Zeelandica, deel 5. Stichting Het Zeeuwse Landschap. 1-144 p.
- Spuisluis bericht oktober 2013


Code


Auteurs

Marco Faasse (23-3-2008)
[J. Leloux, jan. 2014; IvL feb. 2014]Commentaar

Veranderlijke steurgarnaal Veranderlijke steurgarnaal Veranderlijke steurgarnaal Veranderlijke steurgarnaal Veranderlijke steurgarnaal Veranderlijke steurgarnaal

Grafieken

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top