Search
Search

Soorten

Garnalen

Pederson Cleaner Shrimp
See custom fields


Squat Anemone Shrimp
Sea custom fields


Zadelgarnaal
Zie aangepaste velden.


Spotted cleaner shrimp
see custom fields


Banded coral shrimp
zie aangepaste velden


Geplaats in: Soorten, Garnalen

Garnaal. Mariene soort. Ca. 5-6 cm (tot 7 cm). Levende dieren zijn grijsbruin tot zalmroze, met weinig spikkels. Algemene lichaamsvorm, rugschild en poten min of meer gelijk aan die van de Gewone garnaal Crangon crangon. Iets slanker en kleiner. Op de bovenkant van het zesde segment van het achterlijf (vóór de staart) zitten twee smalle richels, met ertussen een duidelijke groeve (ontbreekt bij Gewone garnaal). Leeft verder van de kust. Nabij de kust schaars. In Zeeland enkele malen gevonden/herkend.

[Lees verder...]


Brakwatersteurgarnaal

Garnaal. Zout en (voornamelijk) brak water. Tot 5 cm. Grauwbruin tot vrijwel doorzichtig. Het rostrum is recht. Duidelijke strepen ontbreken.

[Lees verder...]


Rugstreepsteurgarnaal

Garnaal. Mariene soort, ook in brak water. Tot 6 cm. Grote exemplaren zijn meestal bruinachtig met meestal een witachtige lengtestreep midden op de rug. Kleine exemplaren gewoonlijk kleurloos met vage gele ringetjes op de pootgewrichten. Rostrum lang en recht met meestal 11-13 tandjes. 

[Lees verder...]


Roodsprietgarnaal

Garnaal. Mariene soort. Tot 7 cm. De Roodsprietgarnaal heeft een halfdoorzichtig lichaam, meestal met een groene tot bruine  waas. Gewoonlijk ontbreken verticale strepen. Het rostrum is recht, met een kenmerkende donker-roodbruine onderkant.

[Lees verder...]


Gezaagde steurgarnaal
Garnaal. Mariene soort. Glasachtig lichaam, met op het achterlijf vertikale streepjes en rijen geelwitte stipjes. Ook het kop-borststuk is vaak voorzien van een zebra-achtig patroon. Het rostrum is lang. Vooral bij grotere dieren is het voorste deel van het rostrum naar boven gekromd. Door het lange gekromde rostrum maakt de soort een slankere indruk dan andere Palaemon-soorten.

[Lees verder...]


Sierlijke steurgarnaal

Garnaal. Mariene soort. Tot 6 cm. De Steurgarnaal heeft een glasachtig lichaam, met op het achterlijf donkere verticale streepjes. Ook het kopborststuk is vaak voorzien van een zebra-achtig patroon. Het rostrum is recht.

[Lees verder...]


Waaiergarnaal

Garnaal. Mariene soort. Tot 2 cm. Vaak min of meer doorzichtig met bruine, roodachtige, groene of blauwe streepjes of soms stippeltjes. Klein en gedrongen lichaam. Voor de ogen twee minuscule waaiertjes van  geveerde sprietjes. Rostrum zeer  kort. Schaarpoten vrij kort, schaartjes klein. Zeeland, Ooster- en Westerschelde, Grevelingen. Niet zeldzaam, maar moeilijk te onderscheiden onder water.

[Lees verder...]


Veranderlijke steurgarnaal
Garnaal. Mariene soort, soms in brak water. Lengte: tot 3 cm. Zeer variabel qua kleurpatroon. Op spons vaak geelachtig, op wier bruin of groen. Daarnaast nog diverse patronen, waaronder  doorzichtige dieren met een bruine marmering, blauwe stipjes of een witte rugstreep. 's Nachts vaak blauwachtig. Het zijn kleine slanke garnaaltjes met een gebocheld achterlijf en een lang, recht, puntig rostrum met 2 tanden. De schaarpoten zijn zeer kort. Vooral bekend uit Zeeland, ook in het Waddengebied.

[Lees verder...]


Kreeftgarnaal
Garnaal. Mariene soort. Tot ca. 2 cm. Groen, bruin of rood, met vaak een witte lengtestreep op de rug. Schaarpunten lichter geel of wit. Plomp, breed lichaam. Ze lijken op miniatuur-kreeften. Volwassen mannetjes hebben schaarpoten met stevige, kreeftachtige scharen. Vrouwtjes met dunnere scharen. Ogen ongesteeld, gedeeltelijk buiten het rugschild uitstekend. Rostrum kort, met scherpe punt. Slechte zwemmers; bewegen zich als rennende kreeftjes over de bodem. Vooral in Zeeland vrij algemeen.

[Lees verder...]


Ringsprietgarnaal
Garnaal. Mariene soort. Tot 8 cm. Doorzichtig met veel rode streepjes die op het achterlijf niet verticaal maar schuin verlopen. De lange sprieten hebben gewoonlijk een rood/wit (geel) zebrapatroon. Rostrum relatief lang, de voorste helft is naar boven gebogen. Eerste paar poten met minieme scharen en een groot aantal uiterst kleine geledingen, waardoor de poten buigzaam lijken. Van het tweede paar poten is de ene veel langer. Vooral in Zeeland in wat dieper water, lijkt iets toegenomen.

[Lees verder...]


Gewone garnaal

Mariene kreeftachtige. Tot 9 cm. Zandkleurig met donkere vlekjes en meestal een zwarte staart. Goed gecamoufleerd op zandbodems. Rostrum klein, ogen op de bovenkant van de stompe kop. Schaarpoten met één vinger, die terugklapt tegen de rechthoekige palm (subchelate schaar). De zwempoten bewegen opzij. Bij verstoring schiet het dier een stukje achteruit en graaft zich dan bliksemsnel in.

[Lees verder...]


Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top