Search
Search

Soorten

Gezaagde steurgarnaal

Palaemon serratus

(Pennant, 1777)

Gezaagde steurgarnaal
Grevelingen, Drieschor Gemaal, 09-08-2016 (bron: Stefan Verheyen)


Zoekbeeld

Garnaal. Mariene soort. Glasachtig lichaam, met op het achterlijf vertikale streepjes en rijen geelwitte stipjes. Ook het kop-borststuk is vaak voorzien van een zebra-achtig patroon. Het rostrum is lang. Vooral bij grotere dieren is het voorste deel van het rostrum naar boven gekromd. Door het lange gekromde rostrum maakt de soort een slankere indruk dan andere Palaemon-soorten.

Te verwarren met

Sierlijke steurgarnaal. Er zijn meerdere verschillen:

De Gezaagde steergarnaal lijkt slanker. Zowel de Gezaagde als de Sierlijke Steurgarnaal hebben soms een blauwe band boven de grote scharen, maar bij de Gezaagde is dan de rest van de schaarpoot vaak ook blauw. Beide soorten hebben gele ringen op de 'gewrichten' van de poten, met vlak erboven donkerder ringetjes. Bij de Gezaagde zijn de donkere ringetjes echter bruin in plaats van donkergrijs of blauwgrijs en bovendien breder.


Kenmerken

Afmetingen: Lengte tot 11 cm.
Kleur: Glasachtig lichaam, met op het achterlijf vertikale streepjes en rijen geelwitte stipjes. Ook het kop-borststuk is vaak voorzien van een zebra-achtig patroon. Er staan gele ringen op de 'gewrichten' van de poten, met vlak erboven donkerder ringetjes. Het rostrum heeft vaak een brede gele lengtestreep, omzoomd door een donkerbruin lijntje. Soms, bijvoorbeeld in het donker, zijn de streepjes op het lichaam meer roodachtig.
Vorm: Het rostrum is lang. Vooral bij grotere dieren is het voorste deel naar boven gekromd. Door dit lange gekromde rostrum maakt de soort een slankere indruk dan andere Palaemon-soorten. De bovenrand van het rostrum heeft 6-7 tandjes. Achter de oogkas 2, aan de onderzijde meestal 4-5 tandjes. Bovenop het gekromde voorste deel ontbreken tandjes.
Poten: De schaarvinger van de tweede looppoot is vrij lang, ca. 1/2 van de totale schaarlengte.


Habitat en ecologie

De Gezaagde steurgarnaal is op sommige plaatsen talrijk in de wierzone en dieper. Plaatsen met veel slib lijken te worden gemeden. De dieren zijn buiten de zeegaten vaak talrijker dan de Gewone steurgarnaal en dus mogelijk beter bestand tegen zand en golfgeweld. De dieren leven vaak in holen tussen stenen en dergelijke en daardoor niet altijd makkelijk te vinden. ' s Nachts komen ze vaker tevoorschijn.

Areaal en verspreiding

De Gezaagde steurgarnaal leeft verspreid door de hele Oosterschelde en de Westerscheldemonding. De soort is ook bekend van Het Grevelingenmeer, de Hollandse Noordzeekust en het Waddengebied.

Nadere informatie

Hoewel de naam van de Gezaagde steurgarnaal komt van de tandjes op het rostrum, is dit geen echt goed onderscheidend kenmerk. De andere steurgarnalen hebben deze tandjes namelijk ook.

Literatuur

Adema J.P.H.M., 1991. De krabben van Nederland en België (Crustacea, Decapoda, Brachyura). Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden. p.1-244.

Holthuis, L.B., 1950. Fauna van Nederland. Afl. XV: Decapoda (K IX). A. Natantia, Macrura Reptantia, Anomura en Stomatopoda (K X). 1- 166.
Leeuwis, R.J., G.R. Heerebout & Ch., Jacobusse (rd.), 2010. Zeefauna in Zeeland, deel 2. Kreeften, krabben en garnalen. Fauna Zeelandica, deel 5. Stichting Het Zeeuwse Landschap. 1-144 p.


Code


Auteurs

M. Faasse (23-3-2002)
[J. Leloux, jan 2013; IvL feb. 2014]Commentaar

Gezaagde steurgarnaal Gezaagde steurgarnaal

Grafieken

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top