Search
Search

Soorten

Roodsprietgarnaal

Palaemon adspersus

Rathke, 1837

Roodsprietgarnaal
Roodsprietgarnaal bij de Zoetersbout (Bron: Jacob Leloux)


Zoekbeeld

Garnaal. Mariene soort. Tot 7 cm. De Roodsprietgarnaal heeft een halfdoorzichtig lichaam, meestal met een groene tot bruine  waas. Gewoonlijk ontbreken verticale strepen. Het rostrum is recht, met een kenmerkende donker-roodbruine onderkant.

Te verwarren met

- Sierlijke steurgarnaal 
- Gezaagde steurgarnaal 
- Rugstreepsteurgarnaaal
- Ringsprietgarnaal.


Kenmerken

Afmetingen: Lengte tot circa 7 cm lang.
Kleur: De Roodsprietgarnaal heeft een doorschijnend lichaam, met meestal een geelgroene, maar soms een bruine of grijze waas. Vaak zijn verspreid over het achterlijf heel kleine witte stipjes te zien, vaak ook met donkere stipjes. Midden op de rug is soms een aantal korte witachtige lengtestreepjes zichtbaar, maar nooit een ononderbroken streep zoals bij de Rugstreepsteurgarnaal. De 'gewrichten' van de poten zijn een beetje geelachtig, maar fletser dan bij de Gewone steurgarnaal en de Gezaagde steurgarnaal. Soms is de gele kleur nauwelijks te zien. De onderste helft van het rostrum heeft een kenmerkende donker-roodbruine kleur. Deze kan soms moeilijk te zien zijn, omdat er andere kopaanhangsels naast zitten. De langste voelsprieten zijn kleurloos, de kortere roodachtig, met smalle witachtige ringetjes. Bij de Ringsprietgarnaal komen wél witte ringen om de langste voelsprieten voor. De witte ringen om de voelsprieten zijn bij die soort bovendien breder.
Poten:  De vinger van de schaar van de tweede looppoot is relatief lang, ongeveer 1/2 van de totale lengte van de schaar. De bovenrand van het rostrum is recht, met 5-6 tandjes, waarvan 1-2 achter de oogkas liggen. De onderkant van het rostrum heeft meestal 3 tandjes.
Overig: Wordt ook wel Oostzeegarnaal genoemd.


Habitat en ecologie

De soort wordt vooral aangetroffen in stilstaande brakke en zoute wateren, tussen wier. In getijdewateren vooral op rustige plaatsen zoals haventjes.

Areaal en verspreiding

De Roodsprietgarnaal is in de Oosterschelde vrij zeldzaam en vooral te vinden op rustige plekken zoals haventjes. Ook in de Westerschelde is de soort vrij zeldzaam. In de Grevelingen daarentegen is het de talrijkste steurgarnaal. In het Veerse Meer eveneens talrijk.Nadere informatie

- Invoeren MOO-gegevens volg link MOO-invoerportaal
- Kaart waarnemingen roodsprietgarnaal door waarnmeing.nl volg link waarnemingen waarneming.nl tm 2016


Code


Auteurs

M. Faasse (23-3-2008)
[J. Leloux, jan. 2014; IvL feb. 2014]Commentaar

Roodsprietgarnaal

Grafieken

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top