Search
Search

Soorten

Rugstreepsteurgarnaal

Palaemon macrodactylus

Rathbun, 1902

Rugstreepsteurgarnaal
Oosterschelde Anna-Jacobapolder, 16-09-2017 (bron: Stefan Verheyen)


Zoekbeeld

Garnaal. Mariene soort, ook in brak water. Tot 6 cm. Grote exemplaren zijn meestal bruinachtig met meestal een witachtige lengtestreep midden op de rug. Kleine exemplaren gewoonlijk kleurloos met vage gele ringetjes op de pootgewrichten. Rostrum lang en recht met meestal 11-13 tandjes. 


Kenmerken

Afmetingen: Lengte: tot circa 6 cm.
Kleur:
Kleine exemplaren zijn grotendeels kleurloos met vage gele ringetjes op de 'gewrichten' van de poten. Grotere exemplaren zijn meestal bruinachtig met midden op de rug, van kop tot staart, een witachtige, ononderbroken lengteband.
Vorm: Meestal 11-13 tandjes op het lange rechte rostrum. Doorgaans is het rostrum niet erg diep.


Habitat en ecologie

Voornamelijk brakke wateren die in verbinding staan met de zee.

Areaal en verspreiding

Exoot, oorspronkelijk afkomstig uit Azië en inmiddels verspreid over de hele wereld in estuaria in gematigde gebieden. In Nederland vooral in de Westerschelde, minder in Het Veerse Meer. Incidentele waarnemingen zijn bekend uit Het Grevelingenmeer en de Oosterschelde. Eveneens waargenomen in de Nieuwe Waterweg, het Noordzeekanaal en in het Waddengebied.

Verspreidingsatlas.nl: Rugstreepsteurgarnaal.

Seizoenspatronen

Waarneming.nl: Rugstreepsteurgarnaal.

Nadere informatie

De rugstreepsteurgarnaal is een recente immigrant uit het noordwesten van de Stille Oceaan. De eerste exemplaren zijn in Zeeland in 2004 gevangen.

Literatuur

  • Adema J.P.H.M., 1991. De krabben van Nederland en België (Crustacea, Decapoda, Brachyura). Nationaal Natuurhistorisch Museum, Leiden. p.1-244.
    Holthuis, L.B., 1950. Fauna van Nederland. Afl. XV: Decapoda (K IX). A. Natantia, Macrura Reptantia, Anomura en Stomatopoda (K X). 1- 166.
  • Leewis, R.J., G.R. Heerebout & Ch., Jacobusse (rd.), 2010. Zeefauna in Zeeland, deel 2. Kreeften, krabben en garnalen. Fauna Zeelandica, deel 5. Stichting Het Zeeuwse Landschap. 1-144 p.

Code


Auteurs

M. Faasse (23-3-2008)
[J. Leloux, jan. 2014; IvL feb 2014]
Commentaar

Rugstreepsteurgarnaal Rugstreepsteurgarnaal

GrafiekenDiensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top