Search
Search

Soorten

Sierlijke steurgarnaal

Palaemon elegans

Rathke, 1837

Sierlijke steurgarnaal
Grevelingen, Ouddorp Inlage (bron: Jacob Leloux)


Zoekbeeld

Garnaal. Mariene soort. Tot 6 cm. De Sierlijke steurgarnaal heeft een glasachtig lichaam, met op het achterlijf donkere verticale streepjes. Ook het kopborststuk is vaak voorzien van een zebra-achtig patroon. Het rostrum is recht.


Te verwarren met

Bleke exemplaren van P. elegans kunnen verwisseld worden met de Brakwatersteurgarnaal P. varians. Het verschil in biotoop maakt de kans op verwisseling echter niet zo groot. 

De steurgarnalen van het geslacht Palaemon zijn moeilijk uit elkaar te houden. Wie zijn waarnemingen wil vastleggen, maar niet zeker is om welke steurgarnaal het gaat, kan het beste 'Palaemon spec.' noteren.


Kenmerken

Afmetingen: Lengte: tot 6 cm.
Kleur: Steurgarnalen zijn vrijwel volledig doorzichtig. Over het achterlijf lopen dunne, bruine tot zwarte, verticale streepjes, met ertussen vaak verticale rijen geelwitte stipjes. De 'gewrichten' van de poten zijn voorzien van gele ringetjes. Direct boven de gele ringetjes zijn dunnere donkere ringetjes te onderscheiden, vaak donkergrijs of blauwgrijs van kleur. Boven de grote scharen een helderblauwe band, veel helderder blauw dan de rest van de schaarpoot. In bepaalde omstandigheden is de blauwe band fletser. De andere kleuren zijn in dat geval ook bleker.
Poten: De vinger van de schaar van de tweede looppoot is relatief kort, ongeveer 1/3 van de totale lengte van de schaar. De bovenrand van het rostrum is voorzien van 7-10 tandjes. 3 tandjes achter de oogkas. De onderkant draagt meestal 3 tanden.


Habitat en ecologie

Sierlijke steurgarnalen leven vooral in de wierzone en iets dieper. Ze zijn ook vaak aanwezig in getijdenpoeltjes en regelmatig te vinden nabij pontons. De dieren zijn goede zwemmers en verplaatsen zich op gracieuze wijze doorgaans in een rechte lijn. Bij verstoring schieten ze achteruit door de staart onder het lichaam naar voren te slaan. Op deze manier bewegen ook de andere Palaemon-soorten en de Ringsprietgarnaal zich voort.

Areaal en verspreiding

In Nederland vrijwel overal in de Oosterschelde talrijk. Ze komen ook voor langs de Noordzeekust, in het Waddengebied, de Westerscheldemonding, Het Grevelingenmeer en het Veerse Meer.

Code


Auteurs

M. Faasse (23-3-2008)
[AWG 2013; J. Leloux, jan. 2014; IvL feb 2014]
Commentaar

Sierlijke steurgarnaal

GrafiekenDiensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top