Search
Search

Soorten

Artikelen juli 2014

Grauwe poon
zie aangepaste velden


Geplaats in: Soorten, Vissen
Borstelworm. Mariene soort. Koker: klein, plat, wit spiraaltje van iets meer dan één winding op zee-eik en andere wieren, ca. 3,5 mm in doorsnee, dikwijls nog kleiner. De worm leeft daarin.

[Lees verder...]


Geplaats in: Soorten, Borstelwormen
Zeepier
Borstelworm. Marien soort. Rolrond, 15-20 cm lang. Lichaam bestaat uit drie delen: een voorste deel van 6 segmenten met alleen borstels, dan 13 segmenten met borstels en twee kieuwen op elk segment, en een dunner achterlijf zonder aanhangsels. Kleur: jonge dieren vleeskleurig roze, oudere donkerder groengeel tot bruinachtig paars, soms groen iriserend.

[Lees verder...]


Geplaats in: Soorten, Borstelwormen
Platte schijfhoren
Zoetwater-huisjesslak. Schijfvormig huisje met 5-51⁄2 langzaam in grootte toenemende omgangen, waarbij in het midden van de laatste omgang een duidelijke naad of kiel loopt. Deze kiel ligt vrijwel geheel in het midden. Mondopening ovaal en breder dan hoog. Geen operculum. De sculptuur bestaat uit zeer fijne, dicht bij elkaar liggende dwarslijntjes, die het huisje een zijdeachtige uitstraling geven. Zeer locaal in Nederland in schone, rijk begroeide wateren, met name in laagveengebieden en in het rivierengebied, maar ook elders. Beschermde soort (Habitatrichtlijn).

[Lees verder...]


Vlakke schijfhoren
Zoetwater-huisjesslak. Tot 4,2 mm. Lichtbruin of geelwit, glanzend, deels doorschijnend. Schijfvormig, plat horentje, met tot 4 windingen, waarop in het midden een vage kiel zit. Navel breed en duidelijk. Mondopening afgeplat en toegespitst. Oppervlak glad met alleen fijne groeilijntjes. Vrij algemeen in heel Nederland in zoete stilstaande wateren met plantengroei. Kan enige vervuiling en verzilting doorstaan.

[Lees verder...]


Witte schijfhoren
Zoetwater-huisjesslak. Zoetwater-huisjesslak. Tot 7 mm. Geelbruin, vaak door begroeiing met algen groenachtig. Huisje schijfvormig, met tot 4 regelmatig in grootte toenemende, gelijkmatig afgeronde windingen zonder kiel. De mond is ovaalrond en onverdikt. Geen operculum. Sculptuur van duidelijke, wat golvend verlopende, onregelmatige spiraalgroeven. Heel Nederland in stilstaande en stromende wateren met plantengroei. Vooral algemeen in sloten en kleinere wateren.

[Lees verder...]


Riempje
Zoetwater-huisjesslak. Tot 6 mm breed. Geel- tot donkerbruin, glanzend. Vaak begroeid. Schijfvormig, gedrongen huisje met tot tot 8 dicht opeen staande, bolle windingen. Navel wijd en diep. Geen kiel. Geen operculum. Dicht opeen staande dwarssculptuur/groeilijnen. Algemeen in Nederland, in zoet, vooral stilstaand water met waterplanten.

[Lees verder...]


Draaikolk-schijfhoren
Zoetwater-huisjesslak. Tot ca. 9 mm. Licht hoornbruin, soms lichter geelachtig. Vaak deels bedekt met donkere aanslag. Plat, schijfvormig horentje. De bovenkant is zeer plat, de onderzijde afgerond en hoekig. Bovenaan de windingen een duidelijke scherpe kiel. Op de windingen onregelmatige dwarslijntjes/groeilijntjes. Algemeen in heel Nederland in zoete, stilstaande tot zwak stromende wateren met rijke plantengroei.

[Lees verder...]


Toegeknepen korfmossel
Zoetwater-tweekleppige. Exoot/ingevoerde soort. Tot 25 mm. Geelbruin, binnenzijde vaak paarslila. Dikschalige, rond-driehoekige schelpen, vaak iets hoger dan breed. De top is prominent aanwezig, buigt wat opzij en ligt bijna in het midden. Duidelijke cardinale en laterale slottanden. Sculptuur van dicht opeenstaande, soms concentrische ribben. In grote delen van Nederland algemeen in al dan niet bewogen, zoete wateren.

[Lees verder...]


Amerikaanse schijfhoren
Zoetwaterslak. Exoot/ingevoerde soort. Tot 3,8 mm. Hoornkleurig, geelbruin. Klein, schijfvormig huisje. Dunschalig met 4-5 matig bolle windingen. Mondopening iets omgebogen. Sculptuur van onregelmatige spiraallijntjes en groeilijnen. In sloten en andere wateren met onderwatervegetatie. Nog slechts een paar keer gevonden. Mogelijk uitbreidend.

[Lees verder...]


Aziatische korfmossel

Zoetwater-tweekleppige. Exoot/ingevoerde soort. Tot 33 mm. Geelbruin tot groengeel. Bij de top vaak paarsachtig. Binnenzijde geelwit, soms iets lila. Dikschalige, rond-driehoekige schelpen. De top ligt bijna in het midden. Sculptuur van brede, niet zeer dicht op elkaar liggende concentrische ribben. Ingevoerd in ca 1990. Nu algemeen in heel Nederland in zoet, al dan niet bewogen water.

[Lees verder...]


Chinese schijfhoren
Zoetwater-huisjesslak. Exoot/ingevoerde soort. Tot 7 mm. Geelwit, lichtbruin, vaak wat doorschijnend. Schijfvormig met 3-4  windingen. Sculptuur van fijne groeilijntjes, gekruist door spiraallijntjes. Exoot, enkele keren gevonden in het wild, daarnaast vrij algemeen in aquaria, kassen etc. Wordt verspreid met aquarium-planten e.d.

[Lees verder...]


Bolle stroommossel
Zoetwater-tweekleppige. Tot 120 mm. Groengeel tot geelbruin, binnenkant parelmoer. Relatief dunne, maar toch vrij stevige schelpen. Onderrand gebogen. In de rechterklep 1 cardinale tand en 1 laterale (lijstvormige) tand. Linkerklep met 2 cardinale en 2 laterale tanden.  Top bol en opgeblazen met knobbelige, golvende rugae. Sculptuur van grove en fijnere onregelmatige groeilijnen. Bij voorkeur in stromende wateren.

[Lees verder...]


Green turtle
zie aangepaste velden


Geplaats in: Soorten, Reptielen
Groot zeegras
zie aangepaste velden


Geplaats in: Soorten, Vaatplanten
Pootkreeftjes
zie aangepaste velden


Mosselkreeftjes
zie aangepaste velden


Gewone zeehond
Zee-zoogdier. Tot 1,75 m. Lichaam torpedovormig met een relatief kleine kop. De snuit loopt via een holle gebogen neuslijn over in het voorhoofd. Waddenzee en Zeeland, nu en dan elders langs de kust.

[Lees verder...]


Rode poon
Mariene vissoort (zeevis). Langgerekte vis met grote kop en borstvinnen. 30-35 cm (tot 75 cm). Rug en kop roodachtig, naar onderen lichter tot wit. Rand borstvin blauw, borstvin met blauwegroene vlekken. Staartvin, anaalvin en buikvinnen met veel rood. Kop versterkt met beenplaten. Snuit spits met een hol profiel en een tweelobbige snuitpunt. Mond groot, eindstandig, Op de kieuwdeksels stekels, op snuit en kop staan eveneens stekeltjes. De borstvinnen hebben vooraan drie vinstralen zonder membraan en verdikt tot pootvormige tastorganen waarmee ze over de bodem lopen. Zijlijn met tot 70 zeer gladde schubben.     

[Lees verder...]


Geplaats in: Soorten, Vissen
Valse oesterdief

Zeewier. Bruinwier. Een onregelmatige gelobde bol met geelbruine kleur. Tot 5 cm in diameter. Voelt slijmerig, oudere exemplaren verbrokkelen makkelijk. 

[Lees verder...]


Geplaats in: Soorten, Bruinwieren

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top