Search
Search

Soorten

Bruinwieren

Bruinwier
zie aangepaste velden


Geplaats in: Soorten, Bruinwieren
Gaffelwier
zie aangepaste velden


Geplaats in: Soorten, Bruinwieren
Hauwwier
zie aangepaste velden


Geplaats in: Soorten, Bruinwieren
Riemwier
zie aangepaste velden


Geplaats in: Soorten, Bruinwieren
Leafy Rolled-Blade Algae
See custom fields


Geplaats in: Soorten, Bruinwieren
Wakame
Zeewier. Bruinwier. Invasieve soort. Dit olijfbruine zeewier kan tot 2 meter lang worden. Het zit vast op hard substraat met een soort wortels (rhizoid), daarop staat een steel waar een aantal langwerpige bladeren aan vast zitten van ca. 15 cm breed. Het bevat een dikke nerf met een gelobde basis. Oudere bladeren lijken in reepjes gescheurd, dwars op de lengterichting, zodat je een nerf hebt met aan weerszijden een aantal flapjes blad. Wakame komt voor in de Zuid-West delta in het intergetijdengebied en wat dieper.

[Lees verder...]


Geplaats in: Soorten, Bruinwieren
Valse oesterdief

Zeewier. Bruinwier. Een onregelmatige gelobde bol met geelbruine kleur. Tot 5 cm in diameter. Voelt slijmerig, oudere exemplaren verbrokkelen makkelijk. 

[Lees verder...]


Geplaats in: Soorten, Bruinwieren
Oesterdief
Zeewier. Bruinwier. Bolronde vorm, aan de binnenkant hol. Voelt ruw of papierachtig aan en heeft een olijfbruine kleur. Tot 25 cm in diameter. Gaat bij aanraking niet gelijk kapot, maar scheurt als papier.  

[Lees verder...]


Geplaats in: Soorten, Bruinwieren
Suikerwier
Zeewier. Bruinwier. Tot 2 meter lang en tot 30 centimeter breed. Dit bruinwier behoort tot de soorten die kelpenwouden kunnen vormen. Het blad is vaak gegolfd en gebobbeld, soms ook gewoon glad. Leerachtig oppervlak. Het blad bevat geen middennerf alhoewel de bobbels aan de binnenkant hier soms aan doen denken. Groeit in Nederland in het sublitoraal op hard substraat op enigszins beschutte plekken en komt vaak voor samen met vingerwier Laminaria digitata.

[Lees verder...]


Geplaats in: Soorten, Bruinwieren
Kleine zee-eik

Zeewier. Bruinwier. Tot enkele tientallen cm lang. Olijfgroen tot lichtbruin. Met regelmatige, dichotome vertakkingen die vrijwel meteen vanuit de discusvormige hechtschijf ontspringen. Duidelijke middenrib, vaak met een karakteristieke twist. De voortplantingsorganen zijn gezwollen en hebben een smal randje. Leeft op hard substraat in het bovenste deel van het intergetijdengebied, voornamelijk op beschutte kusten/dijken. De betreffende zone ligt vlak onder de zone met Groefwier, maar boven de Blaaswier- en Knotswierzone.

[Lees verder...]


Geplaats in: Soorten, Bruinwieren
Gezaagde zee-eik

Zeewier. Bruinwier. Tot 60 cm lang, soms zelfs langer. Vertakkingen worden 2 cm breed. Olijfgroen tot bruin. Voortplantingsorganen lichtgroen (vrouwelijk) of oranjebruin (mannelijk). Het thallus (plantvorm) bestaat uit een discusvormige hechtschijf en een ronde steel met regelmatige dichotome vertakkingen (elke vertakking splitst zich in twee gelijke delen). De vertakkingen zijn afgeplat en hebben een duidelijke middenrib en gezaagde randen. In de lagere zones van het intergetijdengebied, met name in Zeeland en het Waddengebied.

[Lees verder...]


Geplaats in: Soorten, Bruinwieren
Japans bessenwier

Zeewier. Bruinwier. Groot, groenbruin zeewier dat in bossen groeit. Kan tussen de 1 en 5 meter worden. Karakteristiek zijn de kleine, besvormige drijfblaasjes, die in grote aantallen langs de zijtakken groeien. Groeit in het ondiepe sublitoraal (beneden de laagwaterlijn), op hard substraat. Zeeland (o.a. Oosterschelde en Het Grevelingenmeer) en Waddenzee. Aangespoeld op het strand langs de hele kust.

[Lees verder...]


Geplaats in: Soorten, Bruinwieren
Blaaswier

Zeewier. Bruinwier. Tot 50 cm lang en ca 2 cm breed. Olijfgroen tot bruin. Thallus met vrij regelmatige, dichotome vertakkingen. Vooral kenmerkend zijn de luchtblazen, die paarsgewijs aan weerszijden van de duidelijke middenrib voorkomen en in de vork van vertakkingen. Voortplantingsorganen sterk gezwollen. Groeit langs de hele kust op hard substraat in de getijdenzone, vooral onder de zone van Kleine zee-eik. Vooral aspectbepalend in geëxponeerde gebieden.

[Lees verder...]


Geplaats in: Soorten, Bruinwieren
Knotswier

Zeewier. Bruinwier. Tot 1,5 meter lang, hoofdassen tot 1 cm breed. Olijfgroen tot goudbruin. Deze soort komt zeer algemeen voor in het mid-litorale gedeelte op hard substraat, voornamelijk op dijken die (gedeeltelijk) droogvallen tijdens laagwater. De hoofdassen zijn afgeplat, onregelmatig vertakt en hebben geen middennerf. Karakteristiek zijn de grote drijfblazen, die in de hoofdassen liggen. Vooral in Zeeland en Het Waddengebied op hard substraat.

[Lees verder...]


Geplaats in: Soorten, Bruinwieren

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top