Search
Search

Soorten

Zeespriet

Nemertesia antennina

(Linnaeus, 1758)

Zeespriet
Zeespriet - Nemertesia antenninna. Wijk aan Zee. (Foto Frank Perk)


Zoekbeeld

Stijve, rechtopstaande, sprietige kolonies. Tot 30 cm. Geelbruin tot donkerbruin. Aan de voet zit een sponzige massa van hydrorhiza's. Spoelt regelmatig aan op het strand. Autochtoon zeldzaam in de Oosterschelde. Minder schaars op enige afstand van de kust in de Noordzee, o.a. bij wrakken.

Te verwarren met

Andere rechtopstaande, sprietige Hydropoliepenkolonies.

Kenmerken

Afmetingen: Tot 30 cm.

Kleur: Geelbruin tot donkerbruin.

Vorm: Stijve, rechtopstaande sprietige kolonies. Aan de voet zit een sponzige massa van hydrorhiza's. De hydrocaulus is onvertakt of hoogstens zeer zwak vertakt.
[Aanvulling nodig]


Habitat en ecologie

Leeft in de Noordzee. Groeit vooral op hard substraat. Onder andere gevonden op wrakken. Fragmenten, soms complete exemplaren spoelen regelmatig aan op het strand. Autochtoon zeldzaam in de Oosterschelde.

Areaal en verspreiding

Atlantische soort. Vooral in de meer zuidelijke streken, maar ook rondom de Britse Eilanden en de Faeröer. Zeldzaam bij Noorwegen, verder in het Skagerrak, bij Helgoland en langs de Deense kust bij Jutland. In de Nederlandse Noordzee meerdere keren gevonden bij scheepswrakken, in de Oosterschelde en regelmatig aangespoeld op het strand. Vermoedelijker algemener dan gedacht, of de laatste decennia toegenomen. 

Literatuur

  • Vervoort, W., 1946. Hydrozoa (CI) A. Hydropolypen. Fauna van Nederland. Afl. XIV. 1-336. In: Fauna van Nederland, Red.: L. F. de Beaufort, P.N. van Kampen, E.D. van Oort, H.C. Redeke & W. Roepke. Uitgeverij: A.W. Sijthoff, Leiden.

Code


Auteurs

IvL


Categorieën:

Soorten, Hydropoliepen

Commentaar

Zeespriet       Zeespriet

Grafieken

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top