Search
Search

Soorten

Hydropoliepen

Berevachtpoliep
zie aangepaste velden


Zeespriet
Stijve, rechtopstaande, sprietige kolonies. Tot 30 cm. Geelbruin tot donkerbruin. Aan de voet zit een sponzige massa van hydrorhiza's. Spoelt regelmatig aan op het strand. Autochtoon zeldzaam in de Oosterschelde. Minder schaars op enige afstand van de kust in de Noordzee, o.a. bij wrakken.

[Lees verder...]


Geplaats in: Soorten, Hydropoliepen
Bochtige klokpoliep
zie aangepaste velden


Mariene Hydropoliep. Korte, tot 4 cm hoge, rechtopstaande, stevige kolonies ontspringend uit opvallend dik en stevig kruipend stolon. Hoofdas zigzagsgewijze gebogen.

[Lees verder...]


Zeedennetje
Hydropoliep. Mariens soort. Hydrotheca in twee rijen en nooit precies tegenover elkaar. Stijve, donker-geelbruine, tot 30 cm hoge kolonies, veel op het strand te vinden. In zeeland autochtoon, op stenen in het sublitoraal. Vaak begroeid met kleinere soorten hydroiden.

[Lees verder...]


Zeeveertjes

Hydropoliep. Mariene soort. Zijtakjes staan regelmatig tegenover elkaar.

[Lees verder...]


Kleine klokpoliep
zie verder


Bruine zoetwaterpoliep
Hydropoliep. Zoetwater soort. 0,6 - 1,5 cm. De poliep heeft lange tentakels. De soort hecht zich vast op waterplanten. 

[Lees verder...]


Parasolletje
Hydropoliep. Marine soort. Klein kwalletje. De paraplu is enigszins afgevlakt en kan een diameter van 25-35 mm lang. Het heeft vier radiale kanalen. De maag reikt iets onder de paraplu, die een groot aantal korte, marginale tentakels heeft. De maag, geslachtsklieren, en de basis van de marginale tentakels zijn allemaal gekleurd licht sepia.

[Lees verder...]


Gekromde zeeborstel
Hydropoliep. Mariene soort. De hoofdstam vormt een lange, in open spiraal groeiend, van minimaal 50 cm lengte. De stam zigzagt omhoog.

[Lees verder...]


Zeecypres
Hydropoliep. Mariene soort. Kolonies kunnen een grotere lengte bereiken tot 60 cm. Het zijn sierlijke, met de zijtakken langer, in een dubbele rij alternerend langs de hoofdas geplaatste (meestal twee per internodium, deze met één paar tegenoverstaande hydrothecae), onregelmatig vertakt, met een neiging tot alternerende vertakking, naar beneden hangende kolonies. Hydrothecae omhoog gericht en mondopening met twee even grote, afgeronde tanden.

[Lees verder...]


Zeeboompje
Hydropoliep. Mariene soort. Kolonies meestal 2-5 cm hoog, de bruine steeltjes sterk samengegroeid tot een soort dikke stam. De buitenste vertakkingen zijn niet samengegroeid en iets lichter van kleur. De kopjes zijn rose tot oranjeachtig, soms witachtig, aan steeltjes met rimpelig, vrij dik chitineuze behulzing. De vrouwelijke voortplantingsorganen zijn feloranje, de mannelijke bleekoranje.

[Lees verder...]


Rose lace coral
Hydrocorals. saltwater species. Colonies form fan-like structures of branches.

[Lees verder...]


zie aangepaste velden


Zeedraad
Hydropoliep. Mariene soort. Kolonies  variërend van vorm van monosifone 40mm hoge kolonies tot lange rechtopstaande waaier vormige kolonies tot 350mm in lengte. De hoofdstam is wit tot ligt bruin van kleur met onregelmatige vertakkingen. vertakkingen zijn hoger in de kolonie aanzienlijk korter dan de vertakkingen dichter bij de basis.

[Lees verder...]


Lange zeedraad
Hydropoliep. Mariene soort. Tot lengtes van 350mm stam donker bruin tot zwart gekleurd. Vertakkingen zijn tegenover staand, de vertakkingen vertakken op zichzelf ook meerdere malen. Met een stolon bevestigd aan het substraat wat meestal bestaat uit stenen, schelpen of algen. Komt in getijde zone voor maar ook in diepere delen.

[Lees verder...]


Brakwaterpoliep
Hydropoliep. Brak tot bijna zoet water. Lage, struikvormige kolonies, meestal tot 3 cm hoog, vaak ter plaatse zee talrijk.

[Lees verder...]


Klein tandhoornkoraal
Hydropoliep. Mariene soort. Hydrotheca in twee rijen en precies tegenover elkaar. Kolonie niet langer dan 5 cm.

[Lees verder...]


Gorgelpijppoliep
Hydropoliep. Mariene soort. Kolonies meestal 3-4 cm, soms tot 10 cm. Uit een grondplaat komende geelbruine, maximaal 1.5 mm dikke buizen met een aantal duidelijke ringvormige insnoeringen. Aan de bovenkant meer roze. Aan het uiteinde steeds een poliep met rond de mondopening twee tentakelkransen.

[Lees verder...]


Kruiskopkwalletje
Hydropoliep. Mariene en brakwater soort. Kwalletje (medusestadium). Mogelijk exoot / aangevoerde soort. Tot 12 mm. Transparant, kruis en rand zilvergrijs. Half bolvormig tot klokvormig. Randtentakels in vier geclusterde groepen, met tot 20 of meer tentakels per groep. De geslachtorganen (gonaden) van het dier vormen, van bovenaf door de schotel gezien een kruisje. Voornamelijk bekend uit de Oosterschelde, Westerschelde en het Noordzeekanaal, steeds schaars, losse waarnemingen. Periode mei-oktober.

[Lees verder...]


Pagina 1 van 2Eerste   Vorige   [1]  2  Volgende   Laatste   

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top