Search
Search

Soorten

Schar

Limanda limanda

(Linnaeus, 1758)

Schar
Schar - Limanda limanda. Noordzee (Foto: Wijnand Vlierhuis)


Zoekbeeld

Zeevis. Wat kleinere platvis, tot 42 centimeter. Licht tot donkerbruin met witte vlekken langs de vinnen. Ogen aan de rechterzijde. Kleine bek, de bovenkaak eindigt ongeveer onder de voorrand van het oog. De gekleurde zijde heeft ruwe getande schubranden. De zijlijn loopt in een scherpe boog om de rugvin heen. Algemeen langs de Nederlandse kust, zowel dichterbij als wat verder van de kust.


Te verwarren met

De Schar kan verward worden met Schol en Bot. Het meest onderscheidende kenmerk van de Schar is de bocht in de zijlijn. Verder heeft de Schar een ruwe huid terwijl Bot en Schol glad aan voelen.


Kenmerken

Afmetingen: Tot 42 centimeter.
Kleur: Licht tot donkerbruin met vaak witte vlekken op en bij de vinnen.
Vorm: Een wat kleinere platvis met de ogen aan de rechterzijde. Kleine bek, de bovenkaak eindigt voor of onder de voorrand van het oog. De naar boven gerichte zijkant is ruw, met fijn getande schubranden.
Vinnen: Vanaf halverwege het dier lopen de rug- en anaalvin ononderbroken door naar de staart. De zijlijn loopt in een scherpe boog om de kiewvin heen.


Habitat en ecologie

Algemeen op zandbodems langs de kust, op diepten tussen 5-200 meter. Paaitijd in december-maart op diepten van 20 m en meer. Eieren en larven leven zweven vrij in het water. Jonge dieren zakken bij een lengte van ca 14 mm naar de bodem af. Het voedsel van de Schar bestaat uit wormen, kreeftachtigen, weekdieren en stekelhuidigen. Volwassen exemplaren trekken dieper water in.


Areaal en verspreiding

Noordoost-Atlantische Oceaan, Oostzee, Britse eilanden en Noordzee. Langs de Nederlandse kust een algemene vis, zowel in dieper water als in het kustgebied, de Zeeuwse stromen en het Waddengebied.


Literatuur

  • Nijssen, H., 2010. Zeevissen. KNNV-Veldgids nr. 14. Utrecht, Stichting Uitgeverij KNNV. 160 pp.
  • Nijssen, H. & S. J. de Groot, 1987. De vissen van Nederland. Uitg. KNNV, Utrecht. nr. 42. 224 pp.
  • Redeke, H.C., 1941. Fauna van Nederland. Afl. X: Pisces (Cyclostomi-Euichthyes) (Ti-Tii). 1-331. Sijthoff, Leiden.
  • Zoetemeyer, R.B., 2010. Overzicht van de Nederlandse zeevissen. Uitg. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 212 pp.

Code


Auteurs

W. Vlierhuis (2016); [IvL okt 2018]Categorieën:

Soorten, Vissen

Commentaar

Schar

GrafiekenDiensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top