Search
Search

Soorten

Tong

Solea solea

(Linnaeus, 1758)

Tong
Tong - Solea solea. Noordzee (Foto: Wijnand Vlierhuis)


Zoekbeeld

Zeevis. Platvis met een mooie gestroomlijnde, langwerpige ellipsvorm. Overwegend bruin van kleur met verspreide vlekjes. De oogjes op de kop zijn klein in verhouding tot andere platvissen. De huid is bobbelig. Vooral 's nachts actieve soort.


Te verwarren met

Jonge Tongen kunnen worden verward met de Dwergtong, die maar 10 centimeter lang wordt. Deze laatste wordt gekenmerkt door zwarte streepjes op de anaalvin.


Kenmerken

Afmetingen: Tot ca. 70 cm. Meestal aanzienlijk kleiner. Sliptong (niet slibtong) zijn exemplaren die zo klein zijn dat ze door grofmazige netten heen kunnen slippen.
Kleur: Bruin met donkerbruine vlekken. Vaak aangepast aan de bodem.
Vorm: Ovaalronde platvis. Kleine dicht bij elkaar staande oogjes aan de rechterzijde van het lichaam. Duidelijke tastdraadjes onder aan de bek. Snuit rond en voor de bek uitstekend, onderstandige bek. Neusgat op onderzijde klein, zonder franjes.
Vinnen: Borstvin aan de ongekleurde zijde goed ontwikkeld.

Habitat en ecologie

De Tong leeft op vlakke zandige bodems vanaf het litoraal tot een diepte van 60 meter. Nachtjager. Paaitijd van april tot juni nabij de kust op een diepte van 20 meter. Tijdens de paaitrek naar de kust zwemmen de dieren ’s nachts vaak direct  onder het wateroppervlak. Het voedsel bestaat uit wormen, weekdieren en kleine kreeftachtigen.


Areaal en verspreiding

Oostelijke Atlantische Oceaan van Zuid-Noorwegen, via de Oostzee en de Noordzee tot aan de West-Afrikaanse kust (Senegal). Verder in vrijwel de hele Middellandse Zee. In Nederland langs de hele kust algemeen, jonge dieren ook tot in de getijdenzone en in estuaria.


Seizoenspatronen

In de winter trekken Tongen terug naar het iets warmere water in de zuidelijke Noordzee.

Literatuur

Nijssen, H., 2010. Zeevissen. KNNV-Veldgids nr. 14. Utrecht, Stichting Uitgeverij KNNV. 160 pp.
Nijssen, H. & S. J. de Groot, 1987. De vissen van Nederland. Uitg. KNNV, Utrecht. nr. 42. 224 pp.
Redeke, H.C., 1941. Fauna van Nederland. Afl. X: Pisces (Cyclostomi-Euichthyes) (Ti-Tii). 1-331. Sijthoff, Leiden.
Zoetemeyer, R.B., 2010. Overzicht van de Nederlandse zeevissen. Uitg. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 212 pp.

Code


Auteurs

W. Vlierhuis (2013)
[IvL jan. 2014]Categorieën:

Soorten, Vissen

Commentaar

Tong

GrafiekenDiensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top