Search
Search

Soorten

Kreeftachtigen

Gewimperde zwemkrab

De samenvatting van de gewimperde zwemkrab.

[Lees verder...]


Grote heremietkreeft

Heremietkreeft. Mariene soort tot 10 cm (rugschild  3,5 cm). Het weke achterlijf is verborgen in een slakkenhuis (jonge dieren o.a. in alikruiken, trapgeveltjes, tepelhorens, oudere in Wulk en Noordhorens). Teruggetrokken is de kreeft nauwelijks zichtbaar. Lopend komen scharen, ogen, voelsprieten en deels het rugschild uit de horen. Scharen, poten en rugschild zijn oranjebruin met wit.

[Lees verder...]


Garnaal. Mariene soort. Ca. 5-6 cm (tot 7 cm). Levende dieren zijn grijsbruin tot zalmroze, met weinig spikkels. Algemene lichaamsvorm, rugschild en poten min of meer gelijk aan die van de Gewone garnaal Crangon crangon. Iets slanker en kleiner. Op de bovenkant van het zesde segment van het achterlijf (vóór de staart) zitten twee smalle richels, met ertussen een duidelijke groeve (ontbreekt bij Gewone garnaal). Leeft verder van de kust. Nabij de kust schaars. In Zeeland enkele malen gevonden/herkend.

[Lees verder...]


Brakwatersteurgarnaal

Garnaal. Zout en (voornamelijk) brak water. Tot 5 cm. Grauwbruin tot vrijwel doorzichtig. Het rostrum is recht. Duidelijke strepen ontbreken.

[Lees verder...]


Rugstreepsteurgarnaal

Garnaal. Mariene soort, ook in brak water. Tot 6 cm. Grote exemplaren zijn meestal bruinachtig met meestal een witachtige lengtestreep midden op de rug. Kleine exemplaren gewoonlijk kleurloos met vage gele ringetjes op de pootgewrichten. Rostrum lang en recht met meestal 11-13 tandjes. 

[Lees verder...]


Roodsprietgarnaal

Garnaal. Mariene soort. Tot 7 cm. De Roodsprietgarnaal heeft een halfdoorzichtig lichaam, meestal met een groene tot bruine  waas. Gewoonlijk ontbreken verticale strepen. Het rostrum is recht, met een kenmerkende donker-roodbruine onderkant.

[Lees verder...]


Gezaagde steurgarnaal
Garnaal. Mariene soort. Glasachtig lichaam, met op het achterlijf vertikale streepjes en rijen geelwitte stipjes. Ook het kop-borststuk is vaak voorzien van een zebra-achtig patroon. Het rostrum is lang. Vooral bij grotere dieren is het voorste deel van het rostrum naar boven gekromd. Door het lange gekromde rostrum maakt de soort een slankere indruk dan andere Palaemon-soorten.

[Lees verder...]


Sierlijke steurgarnaal

Garnaal. Mariene soort. Tot 6 cm. De Steurgarnaal heeft een glasachtig lichaam, met op het achterlijf donkere verticale streepjes. Ook het kopborststuk is vaak voorzien van een zebra-achtig patroon. Het rostrum is recht.

[Lees verder...]


Waaiergarnaal

Garnaal. Mariene soort. Tot 2 cm. Vaak min of meer doorzichtig met bruine, roodachtige, groene of blauwe streepjes of soms stippeltjes. Klein en gedrongen lichaam. Voor de ogen twee minuscule waaiertjes van  geveerde sprietjes. Rostrum zeer  kort. Schaarpoten vrij kort, schaartjes klein. Zeeland, Ooster- en Westerschelde, Grevelingen. Niet zeldzaam, maar moeilijk te onderscheiden onder water.

[Lees verder...]


Veranderlijke steurgarnaal
Garnaal. Mariene soort, soms in brak water. Lengte: tot 3 cm. Zeer variabel qua kleurpatroon. Op spons vaak geelachtig, op wier bruin of groen. Daarnaast nog diverse patronen, waaronder  doorzichtige dieren met een bruine marmering, blauwe stipjes of een witte rugstreep. 's Nachts vaak blauwachtig. Het zijn kleine slanke garnaaltjes met een gebocheld achterlijf en een lang, recht, puntig rostrum met 2 tanden. De schaarpoten zijn zeer kort. Vooral bekend uit Zeeland, ook in het Waddengebied.

[Lees verder...]


Kreeftgarnaal
Garnaal. Mariene soort. Tot ca. 2 cm. Groen, bruin of rood, met vaak een witte lengtestreep op de rug. Schaarpunten lichter geel of wit. Plomp, breed lichaam. Ze lijken op miniatuur-kreeften. Volwassen mannetjes hebben schaarpoten met stevige, kreeftachtige scharen. Vrouwtjes met dunnere scharen. Ogen ongesteeld, gedeeltelijk buiten het rugschild uitstekend. Rostrum kort, met scherpe punt. Slechte zwemmers; bewegen zich als rennende kreeftjes over de bodem. Vooral in Zeeland vrij algemeen.

[Lees verder...]


Ringsprietgarnaal
Garnaal. Mariene soort. Tot 8 cm. Doorzichtig met veel rode streepjes die op het achterlijf niet verticaal maar schuin verlopen. De lange sprieten hebben gewoonlijk een rood/wit (geel) zebrapatroon. Rostrum relatief lang, de voorste helft is naar boven gebogen. Eerste paar poten met minieme scharen en een groot aantal uiterst kleine geledingen, waardoor de poten buigzaam lijken. Van het tweede paar poten is de ene veel langer. Vooral in Zeeland in wat dieper water, lijkt iets toegenomen.

[Lees verder...]


Rode spinkrab
Krab. Mariene soort. Rugschild tot 5,4 cm. Rood tot donker roodbruin. Schild ongeveer driehoekig. Achter de ogen een zijdelings uitstekende tand. Op ongeveer een derde zit een insnoering, waardoor onder de ogen een soort wangetjes ontstaan. Schaarpoten even lang of langer dan het eerste paar looppoten, bij mannetjes forser. Looppoten bedekt met stugge haren. Enkele keren gemeld uit de Oosterschelde.

[Lees verder...]


Gewone spinkrab

Krab. Mariene soort. Rugschild 8-10 cm. Schild en poten direct na de vervelling bruinrood, soms gelige. Poten soms met oranje dwarsbanden, schaarpunten lichter. Spinachtig, dier met een klein lijf met grote poten. Rugschild bijna driehoekig, rostrum met twee naar elkaar gebogen tanden. Bezet met haakvormige haren. Vaak begroeid met sponzen, hydropoliepen etc.vrij schaars, vooral in de Oosterschelde.

[Lees verder...]


Geplaats in: Kreeftachtigen
Gladde sponspootkrab

Krab. Mariene soort. Rugschild tot 2,2 cm. Bruinachtig met wat wat rood. Uiteinden rostrum en scharen roder. Spinachtige krab met zeer lange looppoten, waarvan het eerste paar langer. Schaarpoten en scharen kort en breed. Rugschild driehoekig, het rostrum is gesplitst door een nauwe spleet. Achter de oogstelen staat een stekel met daarachter een brede bobbel. Schild met vage bobbels en in het midden één omhoog stekende punt. Scharen met weinig stekels, poten en lichaam met haakvormige haren. Hele dier gewoonlijk door sponzen overdekt. Zeldzaam (Zeeland).

[Lees verder...]


Kleine hooiwagenkrab

Krab. Mariene soort. Tot 0,7 cm. Een spinachtige krab met smalle lange scharen en poten die langer zijn dan het schild. Rugschild driehoekig, rostrum bestaande uit twee tanden die elkaar over de gehele lengte raken. Rugschild met enkele haren. Laatste lid van de laatste twee paar looppoten sterk gekromd en over de gehele lengte met scherpe stekels. Vooral tussen geweisponzen. Goed gecamoufleerd met stukjes spons, mosdiertjes of wier. Oosterschelde en Westerschelde, schaars.

[Lees verder...]


Hooiwagenkrab
Krab. Mariene soort. Tot 3,5 cm. Een spinachtige krab met smalle lange scharen en poten die langer zijn dan het schild. Rugschild driehoekig, eindigend in twee tanden die elkaar over de gehele lengte tussen de gesteelde ogen raken. Vooral tussen geweisponzen. Steeds sterk gecamoufleerd, bedekt met stukjes spons, mosdiertjes of wier. Vaak pas ontdekt als een stuk spons o.i.d. gaat 'lopen'.

[Lees verder...]


Europese zeekreeft

Grote langgerekte zwart-blauwe kreeft met grote scharen en rode voelsprieten.

[Lees verder...]


Noordzeekrab

Krab. Mariene soort. Tot 30 cm. Grote, trage soort met een oranje tot roodbruin rugschild dat twee keer zo breed als lang is. Poten deels geel, onderzijde idem. Forse scharen met zwarte schaarpunten. Ogen verhoudingsgewijs dicht bij elkaar. Noordzeekust, Zeeland en andere kustwateren, voornamelijk nabij hard substraat. Vrij algemeen. Grote dieren in dieper water.

[Lees verder...]


Strandkrab

Krab. Mariene soort, soms in brak water. Schildbreedte tot 9, meestal 6 cm. Groenige tot bruine krab, onderzijde meestal oranjegeel. Vooral jonge dieren  vaak met witte vlekken op het rugschild, meestal één in het midden. Achterste poten zonder zwemvliezen. Tussen de ogen zitten drie zeer korte stompe uitsteeksels. Algemeen langs de hele kust.

[Lees verder...]


Pagina 4 van 5Eerste   Vorige   1  2  3  [4]  5  Volgende   Laatste   

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top