Search
Search

Boeken

Kruipende huisjes

Kruipende huisjes

Titel: Kruipende huisjes. Verspreiding en bijzonderheden van in de Zuidelijke IJsselmeerpolders aangetroffen land- en zoetwatermollusken (slakken en mossels) met beschrijvingen van natuurterreinen. Regionale verspreidingsatlas in het kader van het Atlasproject Nederlandse Mollusken; resultaten van de inventarisatie Flevoland (1996-2010).

Auteur: E.A. (Bert) Jansen

Uitgever: Stichting ANEMOON

Jaar: 2010

Pagina's: 208

ISBN: 978-90-815248-1-0

Afmetingen: 20,5 x 20,5 cm

Uitvoering: Hardcover, genaaid gebonden, full colour

Prijs: € 19,95 (+ € 4,- verzendkosten)

Bestellen: Binnenkort mogelijk via de ANEMOON webshop. Het boek is ook te koop in Lelystad en te bestellen bij de auteur: stuur een mail naar: natura-parva@planet.nl

Over dit boek

Dit boek laat zien hoe divers het leven van de weekdieren in Flevoland is. Het valt in de categorie 'regionale verspreidingsatlassen': werken die van een afgegrensd gebied met verspreidingskaarten (stippenkaarten) per vierkante kilometer laten zien welke soorten daar zijn aangetroffen*. 
Naast stippenkaarten en soortbeschrijvingen en afbeeldingen van de soorten, bevat het boek ook een uitgebreide omschrijving van de natuurgebieden in Flevoland. Daarnaast een systematisch overzicht, determinatietabellen en hoofdstukken over o.a. de methode van bemonsteren, natuurbeheer en -beleid, kolonisatie van de polders en over Stichting ANEMOON, het ANM en vrijwilligerswerk. 
Het boek is het resultaat van 14 jaar inventariseren en gegevens en materiaal verzamelen. De auteur, Bert Jansen uit Lelystad**, heeft alle foto's zelf gemaakt, de teksten geschreven en ook de gehele opmaak verzorgd. Een zeer intensieve klus, aangezien ook de inventarisaties voor een belangrijk deel zijn uitgevoerd door de auteur zelf in het kader van het Atlasproject Nederlandse Mollusken (ANM) dat door Stichting ANEMOON wordt gecoördineerd. Bert kreeg daarbij waar nodig hulp van leden van de Nederlandse Malacologische Vereniging, verzamelaars en andere kenners en inventarisatoren (alle genoemd in het dankwoord).

Weekdieren inventariseren

Zoals het spreekwoord zegt 'ieder huisje heeft zijn kruisje'. Dat is in dit geval letterlijk te nemen: jaarlijks zetten waarnemers als Bert vele duizenden kruisjes op streeplijsten (op papieren en/of digitaal) en tekenen op die manier per vierkante kilometer aan welke soorten land- en zoetwaterslakken en tweekleppigen in een gebied leven. (En langs de kust en in zee welke zeeweekdieren daar voorkomen).
De gegevens worden opgenomen in databases en kunnen o.a. worden uitgeplot op verspreidingskaartjes per 10x10 km-vak, per 5x5 km hok, per vierkante kilometer (bij regionale atlassen) of nog nauwkeuriger. Dit al dan niet in meerdere tijdsperioden, waardoor ook de toename/afname per soort inzichtelijk wordt gemaakt.

Kruipende huisjes is bedoeld voor alle verzamelaars, waarnemers en alle andere in weekdieren geïnteresseerde natuurliefhebbers, zowel uit de provincie Flevoland als daarbuiten.

 

*Een ander voorbeeld van een regionale verspreidingsatlas voor weekdieren betrof de regio 'Groot Amsterdam'. De gegevens werden gepubliceerd in het boek getiteld 'Van Nonnetje tot Tonnetje, de recente en fossiele weekdieren (slakken en schelpen) van Amsterdam'. [De Bruyne, R.H. & C.M. Neckheim (Red.), 2001. Uitgeverij Schuyt & Co, Haarlem. 207 pp. ISBN 90-6097-565-0]. 

**Bert verzamelt al meer dan 40 jaar schelpen en zijn verzameling telt inmiddels meer dan 20.000 exemplaren

 

Volgend artikel Een Zee van Mosselen

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top