Search
Search

Boeken

Een Zee van Mosselen

Een Zee van Mosselen

Titel: Een zee van MosselenHandboek ecologie, bescherming, beleid en beheer van mosselbanken in de Waddenzee

Uitgever: Stichting ANEMOON

Jaar: 2015

Pagina's: 108

Taal: Nederlands

ISBN: 978-90-815248-2-7 [NUR 430]

Afmetingen: 23 x 20,5 cm

Uitvoering: Hardcover, genaaid gebonden, full colour

Prijs: € 10,00 ( + € 4,- verzendkosten)

Bestellen: Binnenkort mogelijk via de ANEMOON webshop

Over dit boek

Een zee van Mosselen is een Handboek ecologie, bescherming, beleid en beheer van mosselbanken in de Waddenzee. Het boek is geschreven door Norbert Dankers en Frouke Fey-Hofstede en is uitgegeven door Stichting ANEMOON. Het project Mosselwad is in de periode 2009 tot en met 2015 uitgevoerd door de vereniging Kust & Zee – EUCC (projectleiding), Universiteit Utrecht, IMARES Wageningen UR, SOVON en Koninklijke NIOZ. Het project is gesubsidieerd door het Waddenfonds met cofinanciering van Rijkswaterstaat en de provincies Friesland en Noord-Holland.

Mosselbanken

In de Waddenzee spelen mosselbanken vanouds een belangrijke rol: verblijfplaats voor veel andere organismen,  filterfunctie,  voedsel voor vogels, krabben en zeesterren. Echter, zo’n 25 jaar geleden waren deze mosselbanken vrijwel geheel verdwenen door overbevissing.  Dit ging gepaard met achteruitgang van het ecologisch functioneren en de biodiversiteit van dit inmiddels internationaal erkende natuurgebied. Sinds 1994 zijn veel mosselbanken spontaan teruggekomen,  maar in de westelijke Waddenzee stokte dit herstel.

Project Mosselwad 2009-2015

Het trage herstel in de westelijke Waddenzee en onduidelijkheid over het effect van de mosselzaadvisserij in dit gebied waren aanleiding om in 2009 het interdisciplinaire project Mosselwad *) op te starten.  De onderzoekers van Mosselwad richtten zich vooral op de ontwikkeling en de stabiliteit van mosselbanken in de Waddenzee.  Hoe belangrijk zijn golven en stroming voor ontstaan en ontwikkeling en welke rol spelen krabben, wadvogels en zeesterren daarbij?  Onder welke omstandigheden is actief herstel van mosselbanken mogelijk?

Handboek Een zee van Mosselen

In het handboek zijn de resultaten van zes jaar intensief Mosselwad-onderzoek beknopt weergegeven voor beleidsmakers, natuurbeheerders, visserijsector en wad-ecologen. Een belangrijke vraag die behandeld wordt, is of en zo ja wanneer aanvullende grootschalige aanleg van mosselbanken nuttig en zinvol kan zijn bij het beheer van de wadden of dat een meer passief beheer via vergunningverlening en algemene regelgeving  de voorkeur verdient.  Voor de natuurbescherming en de visserijsector is het interessant te weten wat beperking van de mosselzaadvisserij voor de natuur kan betekenen. Voor vergunningverleners is het van belang te weten waar de kans op vestiging en herstel van mosselbanken het grootst is en welke menselijke ingrepen schadelijk zijn voor mosselbanken. Ook de effecten van verminderd voedselaanbod en garnalenvisserij komen in het boek aan bod. In een internetversie worden de wetenschappelijke achtergronden van het handboek uitgewerkt. Het boek Een zee van Mosselen is te bestellen als hardcopy of te downloaden via www.mosselwad.nl of www.anemoon.org. 

Vorig artikel Kruipende huisjes
Volgend artikel Wurgworm watert wat

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top