Search
Search

Soorten

Wadslakje

Peringia ulvae

(Pennant, 1777)

Wadslakje


Zoekbeeld

Mariene huisjesslak. Ca 5 mm (tot 8 mm). Geelbruin of groengeel. Klein, niet zeer dunschalig, torenvormig horentje met 7-8 vlakke windingen. De top is spits, de mondopening peervormig en aan de bovenkant toegespitst. Er is geen navel zichtbaar. Operculum dun, groengeel. Het schelpoppervlak is glad met alleen groeilijnen. Massaal in slikgebieden van Zeeland en het Waddengebied. Veel in aanspoelsel langs de verdere Noordzeekust (oude verkleurde huisjes).

Kenmerken

Afmetingen: 4 x 8 mm.
Kleur: Effen geelbruin of groengeel.  Strandmateriaal is vaak grijswit, geelbruin of blauwzwart verkleurd.
Vorm:
Klein, niet zeer dunschalig, torenvormig horentje. 7-8 vlakke windingen. De top is spits, de mondopening peervormig en aan de bovenkant toegespitst. Er is geen navel zichtbaar.
Sculptuur: Het schelpoppervlak is glad met alleen groeilijnen. 


Habitat en ecologie

Op zachte slikbodems in het litoraal. Ook op wieren Ulva en hard substraat. De dieren zijn aangetroffen in water met zoutgehalten tussen 10-33 o/oo, maar leven gewoonlijk veel 'zouter' dan de overige Hydrobia-achtigen.  

Areaal en verspreiding

Autochtoon massaal voorkomend in slikgebieden, met plaatselijk dichtheden tot 70.000 exemplaren per vierkante meter. 

Op het strand: Lege, verkleurde huisjes spoelen algemeen aan in fijn horentjesgruis langs de gehele zuidoostelijke Noordzeekust en langs de Waddenkust.


Literatuur

Bruyne, R.H. de, S.J. van Leeuwen, A.W. Gmelig Meyling & R. Daan (red.), 2013. Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied. Ecologische atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). Tirion Uitgevers, Utrecht en Stichting Anemoon, Lisse 414 pp.

Code

151628

Auteurs

(De Bruyne, Van Leeuwen, Gmelig Meyling, Daan et al, 2013 -Ecologische atlas- 2013)
[B. Oonk, jan. 2014; IvL feb. 2014]Commentaar

Wadslakje

Grafieken

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top