Search
Search

Soorten

Venusschelp

Chamelea striatula

(da Costa, 1778)

Venusschelp


Zoekbeeld

Mariene tweekleppige. Tot 35 mm. Grijswit met stralende verticale kleurbanden, bestaande uit dicht op elkaar staande roodbruine vlekken en v-vormige strepen. Stevig, min of meer driehoekig. Top omgebogen. Buitenzijde met duidelijke concentrische ribben. De slotband is uitwendig. Onderrand fijn gekarteld, mantellijn met een vrij korte maar spitse bocht. Noordzee, zowel in ondiep als dieper water. Nu en dan levend of als doublet op het strand aangespoeld.

Te verwarren met

Breedgeribde venusschelp Clausinella fasciata.

Kenmerken

Afmeting: 28 x 35 mm.
Schelpkleur: Grijswit met vanuit de top stralende verticale kleurbanden, bestaande uit dicht op elkaar staande roodbruine vlekken en v-vormige strepen. Oude kleppen zijn vaak egaal verkleurd.
Schelpvorm: Stevig, min of meer driehoekig. Top opvallend omgebogen en niet in het midden. Onderrand aan binnezijde fijn gekarteld.
Sculptuur: Met vlakke maar duidelijke concentrische ribben. Voor de top ligt een plat veldje (lunula). Achter de top ligt een langwerpig, plat vlak (escutcheon).
Slot: In beide kleppen drie cardinale tanden. De slotband is uitwendig.   Binnenzijde schelp: De mantellijn heeft een vrij korte maar spitse bocht.


Habitat en ecologie

De soort leeft slechts enkele cm diep ingegraven in zandige of slibrijke bodems, van iets beneden de laagwaterlijn tot 400 m. Via de sifonen wordt water aangezogen, waaruit met de kieuwen voedseldeeltjes worden gezeefd. De dieren zijn van gescheiden geslacht. Voorplanting tussen mei en september. De soort groeit relatief traag Leeftijd 5-6 (maximaal 20) jaar.

Areaal en verspreiding

Van Noord-Noorwegen tot Madeira, de Canarische Eilanden en Marokko. Ook in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee (als C. gallina). De soort leeft in relatief lage dichtheden in vrijwel de hele Nederlandse kustzone en tevens in het grootste deel van het offshore-gebied van het NCP. Alleen in het zuidwestelijke deel is de soort schaars of ontbreekt geheel. Het talrijkst rond de Oestergronden. Algemeen in het nabije kustgebied, schijnbaar meer langs de Hollandse kust en de Waddeneilanden dan in Zeeland

Op het strand:  Levende dieren en doubletten spoelen vooral aan na aflandige wind, vorst of storm. Zelden of nooit in grote aantallen. Oude kleppen komen algemeen voor in schelpenbanken.


Literatuur

Bruyne, R.H. de, S.J. van Leeuwen, A.W. Gmelig Meyling & R. Daan (red.), 2013. Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied. Ecologische atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). Tirion Uitgevers, Utrecht en Stichting Anemoon, Lisse 414 pp.

Code


Auteurs

(De Bruyne, Van Leeuwen, Gmelig Meyling, Daan et al. -Ecologische atlas mariene weekdieren - 2013)
[A. Jansen, 2013; B. Oonk, jan. 2014; IvL feb. 2014]Commentaar

Venusschelp

Grafieken

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top