Search
Search

Soorten

Prismatische dunschaal

Abra prismatica

(Montagu, 1808)

Prismatische dunschaal


Zoekbeeld

Mariene tweekleppige. Tot 24 mm. Wit, zeer sterk glanzend met bruingele opperhuid. Zeer dunschalig en breekbaar. Langwerpig, achterkant toegespitst. Glad en sterk glanzend. Aan de binnenkant een scheef driehoekige ligamentholte. Leeft in de hele Noordzee beneden de -20 meter dieptelijn, echter nergens in grote aantallen. In het kustgebied schaars tot zeldzaam. Nu en dan aangespoeld, soms invasiegewijs met meerdere doubletten tegelijk. Losse kleppen minder zeldzaam (Waddeneilanden).

Te verwarren met

Andere Abra-soorten. Is echter langwerpiger en heeft in vergelijking met Abra alba een wat duidelijker ligamentdrager.

Kenmerken

Afmetingen: 24 x 11 mm.
Schelpkleur: Wit, zeer sterk glanzend met bruingele opperhuid.
Vorm: Dunschalig. Langwerpig. Achterkant toegespitst.
Sculptuur: Glad en glanzend, met zeer fijne groeilijntjes.
Slot: Heterodont. Rechterklep met twee cardinale tanden. Aan de binnenkant een scheef driehoekige ligamentholte, met daarvóór een of twee zeer kleine cardinale tandjes.
Binnenzijde schelp: 2 spierindruksels. Mantellijn met bocht.  

Habitat en ecologie

Leeft ingegraven in fijn zand of slik, in wat dieper water: langs de kust beneden de -20 meter dieptelijn tot 50 meter of dieper.  

Areaal en verspreiding

Van IJsland en Noord-Noorwegen tot Marokko en de Middellandse Zee. In de Nederlandse sector van de Noordzee schaars, steeds in lage aantallen. Leeft vooral in het gebied direct ten zuiden van de 30 m-dieptelijn. In het nabije kustgebied zijn weinig vondsten gedaan.

Op het strand: Losse kleppen spoelen vooral op de Noordelijke Waddeneilanden regelmatig aan. Soms ook doubletten. Nu en dan 'invasies' van tientallen levend aangespoelde dieren. Zelden langs de Hollandse en Zeeuwse kusten.


Literatuur

Bruyne, R.H. de, S.J. van Leeuwen, A.W. Gmelig Meyling & R. Daan (red.), 2013. Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied. Ecologische atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). Tirion Uitgevers, Utrecht en Stichting Anemoon, Lisse 414 pp.

Code


Auteurs

(De Bruyne, Van Leeuwen, Gmelig Meyling, Daan et al. -Ecologische atlas mariene weekdieren - 2013)
[B. Oonk, jan. 2014; IvL feb. 2014]Commentaar

Prismatische dunschaal

Grafieken

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top