Search
Search

Soorten

Gestreepte alikruik

Littorina compressa

Jeffreys, 1865

Gestreepte alikruik


Zoekbeeld

Mariene huisjesslak. Aangemerkt als exoot (onwaarschijnlijk). Tot 17 mm. Vaak geel met zwarte horizontale lijnen. Ook egaal in diverse kleuren. Dikschalig, top spits. Sculptuur van brede dikke spiraalribben met daartussen dunnere, vaak diepe groeven. Rotskusten, niet inheems in Nederland.

Te verwarren met

Andere Littorina-soorten.

Kenmerken

Afmetingen: H. 17 x B 15 mm. Meestal kleiner.
Schelpkleur:
Vaak geel met in groeven gelegen zwarte dwarslijnen. Komt echter ook egaal voor (Rood, bruin, andere kleuren). Eelt naast de mond vaak lichter.
Schelpvorm:
Dikschalig horentje. Top spits. 5-6 windingen. Mondopening langwerpig-ovaal. Operculum peervormig, dun, bruin. De sculptuur bestaat uit brede dikke spiraalribben met daartussen dunnere, vaak diepe groeven.


Habitat en ecologie

Leeft op hard substraat (rotsen) in het litoraal en iets daar beneden. Vaak - maar niet altijd - op minder sterk geëxponeerde plaatsen.

Areaal en verspreiding

Franse en Engelse kusten. Niet inheems in Nederland.

Nadere informatie

[Extra bij exoten: gegevens over invasiviteit en impact; situatie 2014 (© ANEMOON) ]

Status in Nederland
Een niet gevestigde, locaal voorkomende, feitelijk niet invasieve soort. Alleen autochtoon gevonden in Zeeland, Yerseke.

Oorsprong en introductie
Gebied van oorsprong: Noordelijke Atlantische Oceaan (Bretagne, Groot-Brittannië en zuidelijker). Leefwijze: Mariene habitats op hard substraat, Estuaria en brakwatergebieden, kustgebieden. Introductie en -wijze: Visserij, aquacultuur. Eerste melding in 1985, in de provincie Zeeland. Er is geen sprake is van uitbreiding of vondsten in de jaren 80, De soort is vrijwel zeker onbewust en ongewild ingevoerd met oesters- en of mossels.

Impact
Belangrijkste factoren: Mogelijke invloed op vegetatie (onwaarschijnlijk).
Ecologische impact: Er zijn geen gegevens over eventuele ecologische impact van deze soort in Nederland.
Eventuele economische impact: Er zijn geen gegevens over eventuele economische impact van deze soort in Nederland.

Mate van invasiviteit
L. compressa is een Noordoost-Atlantische soort, inheems langs de kusten van o.a. Bretagne, en Groot-Brittannië. In Nederland wordt de soort als niet-inheems beschouwd. Aangezien het natuurlijke verspreidingsgebied relatief dichtbij ligt, er slechts weinig meldingen zijn en er geen sprake is van uitbreiding of vondsten in de jaren 80, kan deze soort beter van de lijst met exoten worden gehaald. Er zijn ook buiten Nederland geen aanwijzingen van enige vorm van invasiviteit.

Verspreiding en -snelheid
Naast materiaal dat op het strand aanspoelde met drijvende voorwerpen, werden in Nederland alleen enkele levende exemplaren aangetroffen bij Yerseke in Oosterschelde. Deze dieren waren aanwezig in en nabij kweekbakken van de aquacultuur (oesterkwekerijen). Het is zeer waarschijnlijk dat ze zijn aangevoerd met mossels, oesters, broed of materiaal van de aquacultuur. Het materiaal, verzameld in 1985, wordt bewaard in de collectie van Naturalis Biodiversity Centrum).

Literatuur

- Bruyne, R. H. de, 2004. Veldgids schelpen. KNNV Uitgeverij/Jeugdbondsuitgeverij, Utrecht 224 pp.
Bruyne, R.H. de, S.J. van Leeuwen, A.W. Gmelig Meyling & R. Daan (red.), 2013. Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied. Ecologische atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). Tirion Uitgevers, Utrecht en Stichting Anemoon, Lisse 414 pag.

Code


Auteurs

[IvL, okt 2014]Commentaar

Gestreepte alikruik

GrafiekenDiensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top