Search
Search

Soorten

Gladschubbige zeerups

Harmothoe imbricata

(Linnaeus, 1767)

Gladschubbige zeerups


Zoekbeeld

Borstelworm. Mariene soort. Lengte 3-5 cm (elders wel 6,5 cm lang en 2 cm breed). De 15 paar rugschilden lijken glad, maar bevatten kleine conische bobbeltjes. De schilden hebben aan de buitenrand plukjes korte haren. Grote exemplaren hebben aan de achterzijde van de schilden een rij kort gesteelde bolletjes. Aan de zijkant van het lichaam steken aanhangels van de 'pootjes' onder de schilden uit. Eén paar ogen boven op de kop, en één paar aan de onderkant. Eén antenne in het midden van de kop, twee kleinere aan de zijkant. Kleur: (bruin) gevlekt donkergrijs, grijsblauw bruin tot bruinpaars met metaalglans; soms roodachtig. De schilden zijn soms donker in het midden met lichte vlekjes aan de rand.

Te verwarren met

geschubde zeerups, Lepidonotus squamatus, die echter 12 paar rugschilden heeft.

Habitat en ecologie

Leefgebied van hoog in het getijdengebied tot grote diepten (3,5 km!). Van open zeekusten tot zeer beschutte riviermondingen. Verdraagt lage zoutgehalten en een grote variatie in temperatuur. Onder stenen, in de 'wortels' van grote bruinwieren (Laminaria) en in kokers van andere wormen. Ook wel als commensaal in slakkenhuizen die bewoond worden door een heremietkreeft.

Areaal en verspreiding

Verspreiding in Nederland: vooral in Zeeland, plaatselijk lang de Hollandse kust en in de Waddenzee. Komt in Europa voor van het Noordpoolgebied tot in de Middellandse Zee. Ook in de Indische Oceaan en in de noordelijke Stille Oceaan.

Literatuur

Leewis, Rob (2002):Flora en fauna van de zee, Veldgids. Utrecht: KNNV. ISBN 90 5011 153 X.

Hayward, P.J. en S.J. Ryland (eds) (2000): Handbook of the Marine Fauna of North-West Europe. Oxford [UK] enz.: OUP. ISBN 0 19 854055 8.


Code


Auteurs

[Niels Schrieken, juni 2014] [Wim Voortman]


Categorieën:

Soorten, Borstelwormen

Commentaar

Gladschubbige zeerups Gladschubbige zeerups Gladschubbige zeerups

GrafiekenDiensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top