Search
Search

Soorten

Langsnuit-zeepaardje

Hippocampus guttulatus

Cuvier, 1829Zoekbeeld

Zeevis. Tot 12-16 cm. Bruin tot geelbruin, soms andere tinten met lichtere witte of meer groenachtige stipjes over het hele lichaam. Te onderscheiden door de relatief lange, rechte snuit (meer dan een derde van de totale koplengte). Vaak met onregelmatige uitsteeksels vanaf de achterzijde van de kop tot aan de rugvin. Uiterst zeldzame dwaalgast in Nederland.

Te verwarren met


Kenmerken

Afmetingen: 12-16 cm. De staart is echter altijd omgekruld, daardoor kleiner.
Kleur: Bruin tot geelbruin, soms andere tinten met  lichtere, witte stipjes of meer groenachtige stipjes over het hele lichaam.
Vorm: Te herkennen aan de relatief lange, rechte snuit, die meer dan een derde inneemt van de totale koplengte. Vaak met veel onregelmatige uitsteeksels vanaf de achterzijde van de kop tot aan de rugvin.
Vinnen: Alleen een rechte rugvin.

Habitat en ecologie

Ondiep water, met de staart verankerd aan wieren en vooral zeegrassen (Zostera, Posidonia). Het voedsel bestaat uit (larven van) kreeftachtigen of van vissen, die met de snuit worden opgezogen. Ze hebben geen tanden of maag. Mannetjes hebben een broedbuidel waarin het vrouwtje de eitjes  afzet, waarna het mannetje ze bevrucht en tot na het uitkomen bewaard en bewaakt. De eieren komen na enkele weken uit. De jonge 'veulentjes' verlaten de buidel na ca  4-5 weken, als ze ongeveer 15 millimeter lang zijn.

Areaal en verspreiding

Middellandse Zee, Zwarte Zee en het Oostelijk deel van de Atlantische Oceaan. In de zuidelijke Noordzee alleen als zeldzame dwaalgast.
Uit Nederland zijn enkele vroegere waarnemingen bekend uit de Oosterschelde en de Waddenzee.
Op de Rode Lijst opgenomen als verdwenen in het wild.

Nadere informatie

Een ouder synoniem is Hippocampus guttulatus Cuvier, 1829.

Literatuur

Nijssen, H., 2010. Zeevissen. KNNV-Veldgids nr. 14. Utrecht, Stichting Uitgeverij KNNV. 160 pp.
Nijssen, H. & S. J. de Groot, 1987. De vissen van Nederland. Uitg. KNNV, Utrecht. nr. 42. 224 pp.
Redeke, H.C., 1941. Fauna van Nederland. Afl. X: Pisces (Cyclostomi-Euichthyes) (Ti-Tii). 1-331. Sijthoff, Leiden.
Zoetemeyer, R.B., 2010. Overzicht van de Nederlandse zeevissen. Uitg. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 212 pp.

Code


Auteurs

[IvL feb. 2014]


Categorieën:

Soorten, Vissen

Commentaar


Grafieken

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top