Search
Search

Soorten

Stralende platschelp

Angulus donacinus

(Linnaeus, 1758)

Stralende platschelp


Zoekbeeld

Mariene tweekleppige. Tot 25 mm. Lichtgeel of oranje, met vanuit de top stralende verticale oranjerode of paarse kleurbanden. Dunschalig. Langwerpig- ovaal. Oppervlak met fijne groeilijnen. Sifonen van het dier lang en gescheiden. Lichaamskleur crème, soms geeloranje. Noordzee verder van de kust, schaars. Slechts zelden op het strand aangespoeld (losse kleppen).

Te verwarren met

Kleine platschelp Angulus pygmaeus (alleen juvenielen) De Stralende platschelp wordt veel groter.

Kenmerken

Afmetingen: L. tot 25 mm, H. tot 15 mm.
Schelpkleur: Lichtgeel of oranje, met vanuit de top stralende onderbroken verticale oranjerode of paarslila kleurbanden.
Schelpvorm: Dunschalig. Langwerpig- ovaal. Top niet in het midden. Voorrand afgerond, achterzijde iets toegespitst.
Sculptuur: Oppervlak met fijne concentrische groeilijnen.

Slot: Heterodont. Slotband uitwendig. Mantelbocht duidelijk.

Dier: Sifonen gescheiden, lang, wisselend in lengte, zonder tentakelkransjes. Lichaamskleur crème, soms geeloranje, sifonen geelgrijs doorschijnend.


Habitat en ecologie

De dieren leven horizontaal ingegraven, met steeds de rechterklep boven, in een zandige tot vrij grove zandbodem met (vaak) schelpresten, vanaf enkele meters beneden de laagwaterlijn tot diepten van meer dan 50 m. De lange instroomsifo steekt ver boven het bodemoppervlak uit, de kortere uitstroomsifo niet of nauwelijks. De dieren zijn van gescheiden geslacht.

Areaal en verspreiding

Vanaf de Orkney-Eilanden tot de westkust van Afrika bij Ghana, Madeira en in de Middellandse Zee. In de Noordzee alleen zeer plaatselijk in bodemmonsters, meestal incidentele vondsten. O.a. bekend uit het gebied westelijk van Texel.

Op het strand: Slechts bij hoge uitzondering verse en oudere schelpen.


Literatuur

Bruyne, R.H. de, S.J. van Leeuwen, A.W. Gmelig Meyling & R. Daan (red.), 2013. Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied. Ecologische atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). Tirion Uitgevers, Utrecht en Stichting Anemoon, Lisse 414 pp.


Code


Auteurs

(De Bruyne, Van Leeuwen, Gmelig Meyling, Daan et al, 2013 -Ecologische atlas- 2013)
[HR feb. 2014: IvL feb 2014]
Commentaar

Stralende platschelp

Grafieken

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top