Search
Search

Soorten

Sierlijke slibanemoon

Sagartia elegans

Dalyell, 1848

Sierlijke slibanemoon


Zoekbeeld

Zeeanemoon. Doorsnede tot 2,5 cm, h. 6 cm. Meerdere kleurvariëteiten. Var. nivea: tentakels en mondschijf wit, mondschijf ongetekend. Var. venusta: tentakels wit. mondschijf helder oranje, ongetekend. Var. miniata: (algemeenste in Nederland): donker kleurpatroon op mondschijf en tentakels als bij de Gewone slibanemoon. Bij lichte aanraking komen witte neteldraden uit de zuilwand. De voet staat vrijwel nooit in het slib. Bijeenstaande dieren zien er vaak hetzelfde uit.


Te verwarren met

- Slibanemoon Sagartia troglodytes. Slibanemoon komt voor in het slib, terwijl de overige sagartia soorten op hardsubstraat voorkomen. De slibanemoon plant zich geslachtelijk voor, terwijl Sargatia elegans zich voornamelijk ongeslachtelijk voortplant. Hierdoor zie je vaak twee of meer identieke anemoon bijelkaar staan. 
- Kleine sibanemoon Sagartia ornata. Hoog in de litoraalzone op hard substraat.


Kenmerken

Afmetingen: Mondschijf tot circa 2,5 cm doorsnede. Zuil tot circa 6 cm lang.
Kleur:
In tegenstelling tot de Gewone slibanemoon zijn bepaalde kleurvariëteiten te onderscheiden. In Nederland is de variëteit miniata het minst zeldzaam. Het donkere kleurpatroon aan de basis van de tentakels en op de mondschijf lijkt echter sterk op het patroon van de Gewone slibanemoon. De kleuren van tentakels en mondschijf zijn eveneens zeer variabel. Bij variëteit nivea zijn zowel tentakels als mondschijf geheel wit en is er geen patroon op de mondschijf aanwezig. Bij de variëteit venusta zijn de tentakels wit en is de mondschijf opvallend helder oranje, terwijl er eveneens geen patroon op de mondschijf aanwezig is.
Overig:
Aan de zuil kleven vrijwel nooit zandkorrels of stukjes schelp.


Habitat en ecologie

De Sierlijke slibanemoon leeft vooral beneden de laagwaterlijn op stenen en ander hard substraat van zeeweringen, met name nabij zeegaten.

Areaal en verspreiding

De soort is veel minder algemeen dan de slibanemoon. De dieren zijn waargenomen in de mond van de Oosterschelde (Neeltje Jans), maar ook bij Den Helder, Texel, Terschelling, Zoutelande, Vlissingen, en Westkapelle. In de Noordzee vooral op wrakken wat verder uit de kust.

Nadere informatie

Link: Verspreiding van sierlijke slibanemoon in Nederland van 1995 t/m 2015.

Geef, bij twijfel tussen Gewone, Kleine of Sierlijke slibanemoon, uw waarnemingen het liefst door als 'Sagartia spec.'. Vermeld daarbij, indien mogelijk en van toepassing, liefst wel om welke variëteit het gaat.

Literatuur

- Ates, R. M. (1997). Bloemdieren: de Zeeanemonen en hun verwanten van de Nederlandse kust. Zeeanjer.

Code


Auteurs

[A.W. Gmelig Meyling, maart 2015]Commentaar

Sierlijke slibanemoon Sierlijke slibanemoon Sierlijke slibanemoon

GrafiekenDiensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top