Search
Search

Soorten

Nonnetje

Macoma balthica

(Linnaeus, 1758)

Nonnetje


Zoekbeeld

Mariene tweekleppige. Tot 35 mm. Kleur variabel: geelwit tot roze. Vrij stevige, rond-driehoekige schelpen. Top ongeveer in het midden. Oppervlak met alleen fijne groeilijnen. Sterke uitwendige slotband. Mantellijn met bocht. Algemeen in de bodem van slikgebieden (Zeeland, Wadden). Belangrijk voedsel voor vogels, vissen en andere dieren. Langs de Noordzeekust geregeld aanspoelend, maar minder dan vroeger.

Kenmerken

Afmetingen: 35 x 30 mm.
Schelpkleur: Variërend van egaal wit, geel, oranje, roze tot paars, met vaak donkerdere banden in dezelfde kleur. In brak water vaak wit. Binnenzijde wit of roze, meestal een schijn van de kleur aan de buitenkant.
Schelpvorm: Vrij dikke schelpen, rond-driehoekig van vorm en aan de achterkant iets toegespitst. De top ligt ongeveer in het midden.
Sculptuur: Het schelpoppervlak is glad, met zeer fijne concentrische groeilijnen.
Slot: Heterodont, met in beide kleppen 2 cardinale tanden en een sterke, uitwendige slotband. Ligament uitwendig.
Binnenzijde schelp: De mantellijn vertoont een duidelijke, diepe bocht.


Habitat en ecologie

Leeft tot 6 cm ingegraven in slibrijke tot fijnzandige bodems, zowel in het intergetijdengebied als offshore, tot ruim 35 m diepte. Op sommige plaatsen, zoals in de Oostzee van veel dieper gemeld.

Areaal en verspreiding

Vanaf het Arctisch Gebied en de Oostzee tot de noordkust van Spanje. Niet in de Middellandse Zee. Ook verspreid in Noord-Amerika (Groenland tot Georgia) en het oostelijk deel van de Grote Oceaan. De soort komt bij ons nog wel algemeen voor in de Waddenzee, het Deltagebied en in de nabije kustzone in een relatief smalle strook evenwijdig aan de kust. 

Op het strand: Langs de Nederlandse Noordzeekust nemen de aangespoelde aantallen duidelijk af. De tijd dat er na vorst en storm enorme aantallen Nonnetjes op het strand aanspoelden lijkt voorbij.


Literatuur

Bruyne, R.H. de, S.J. van Leeuwen, A.W. Gmelig Meyling & R. Daan (red.), 2013. Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied. Ecologische atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). Tirion Uitgevers, Utrecht en Stichting Anemoon, Lisse 414 pp.

Code


Auteurs

(De Bruyne, Van Leeuwen, Gmelig Meyling, Daan et al, 2013 -Ecologische atlas- 2013)
[B. Oonk, jan. 2014; HR feb. 2014]Commentaar

# Wilfried Laforce
dinsdag 28 februari 2023 17:30
Hoe oud worden deze tweekleppigen?
Nonnetje Nonnetje

Grafieken

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top