Search
Search

Soorten

Iers mos

Chondrus crispus

Stackhouse, 1797

Iers mos
Noordzee, Neeltje Jans, 21-11-205 (bron; Niels Schrieken)


Zoekbeeld

Zeewier. Roodwier. Platte ‘’steel’’ met bladvormige, dichotome vertakkingen tot 10 cm hoog. Zeer variabel van vorm (volledig plat tot gekroesd) en variabel van kleur (rood tot geelgroen, soms iriserend blauw). Op hard substraat, van poeltjes tot 24 m diepte.    

Te verwarren met

  • Kernwier (Mastocarpus stellatus). Kernwier heeft een diepe geul/groef in steel en vertakkingen. In sommige poelen kan het ook lijken dat Iers mos een geul/goot heeft, maar het is dunner, gladder en slipperiger. M. stellatus heeft verder voortplantingstructuren die lijken op druivenpitten, in plaats van de ovale structuren van Iers mos. 

Kenmerken

Afmetingen: Tot 10 cm hoog. Breedte van de vertakkingen (bladvormig) varieert enorm, van millimeters tot centimeters.
Kleur: Donkerrood, paarsbruin of gebleekt geelgroen (vooral in ondiepe, stilstaande poelen). Jonge delen van de thallus kunnen iriserend blauw zijn.
Vorm: Thallus heeft een discusvormige hechtschijf met daaruit een platte ‘’steel’’ en op het eind bladvormig en dichotoom vertakt, maar zeer variabel van vorm. Er zijn volledig platte vormen, maar ook gekroesde vormen en soms komt proliferatie (uitgroeisels buiten het primaire vertakkingsschema om) voor.
Textuur: Vliezig tot ribbelig.  

Habitat en ecologie

Dit wier groeit op hard substraat in poeltjes, in de lage getijdenzone en sublitoraal tot ongeveer 24 m. Kan voorkomen op zowel beschutte als onbeschutte plaatsen.  
Reproductie: tweehuizig (mannelijke en vrouwelijke voortplantingsorganen bevinden zich op verschillende individuen) en kan zich uitsluitend geslachtelijk voortplanten. Vrouwelijke voortplantingsorganen zijn, als ze rijp zijn, macroscopisch duidelijk te zien. Mannelijke structuren zijn dit niet. Vrouwelijke structuren vormen kleine, ovaalvormige bultjes ongeveer 2 mm in diameter, in de buurt van de toppen van de vertakkingen. 

Areaal en verspreiding

Iers mos is een algemene soort in Zeeland (zowel in de Oosterschelde als het Grevelingenmeer) en op dijken in het Waddengebied. 

Seizoenspatronen

Dit is een meerjarige wiersoort en komt het gehele jaar voor. 

Literatuur

  • Van der Loos, L., 2016. Roodwieren uit het getijdengebied. stichting ANEMOON.
  • Perk, F., 2015. Wieren van SMP formulier.  stichting ANEMOON.
  • Bunker, F. StP. D., Brodie, J.A., Maggs, C.A. and Bunker, A.R., 2012. Seaweeds of Britain and Ireland. Wild Nature Press, Plymouth, UK. 
  • Stegenga, H. & Mol, I., 1983. Flora van de Nederlandse zeewieren. KNNV uitgave nr. 33, Amsterdam 257 pp.

Code


Auteurs

Luna van der Loos, juli 2014Categorieën:

Soorten, Roodwieren

Commentaar

Iers mos

GrafiekenDiensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top