Search
Search

Soorten

Tweetandschelpje

Kurtiella bidentata

(Montagu, 1803)

Tweetandschelpje


Zoekbeeld

Mariene tweekleppige. Tot 4 mm. Geelwit met een lichtbruine opperhuid. Scheef-ovaal schelpje met alleen fijne concentrische groeilijnen. Heterodont slot met vooral in de rechterklep twee zeer duidelijke laterale tanden. Geen mantelbocht. Soms bedekt met roestbruine aanslag, veroorzaakt door andere bodemdieren. Leeft ingegraven en vaak ook in associatie met een slangster. Noordzee en nabije kustgebied. Spoelt veel aan, ook vaak doubletjes.

Kenmerken

Afmetingen: 4 X 3,2 mm.
Schelpkleur: Geelwit, met een lichtbruine tot donkere helderbruine opperhuid. Soms bedekt met roestbruine aanslag, veroorzaakt door andere bodemdieren.
Schelpvorm: Dunwandig maar toch stevig schelpje. Umbo duidelijk achter het midden.
Sculptuur: Fijne concentrische groeilijnen. 
Slot: Heterodont slot met vooral in de rechterklep twee zeer duidelijke laterale tanden.
Binnenzijde schelp: Gelijke spierindruksels, geen mantelbocht.

Habitat en ecologie

Zowel in slibrijke als zandige sedimenten zonder slib, vanaf de laagwaterlijn tot aanzienlijke diepten. In slibrijk sediment doorgaans aangetroffen in associatie met een slangster.

Areaal en verspreiding

Van Noord-Noorwegen en IJsland tot aan Madeira, de Azoren en langs de Afrikaanse westkust. Ook in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. In de Nederlandse sector van de Noordzee is het een van de meest algemene kleinere  weekleppigen. Het talrijkst is de soort in de slibrijke Oestergronden, vooral in het zuidelijke deel. Ook bekend uit de kustwateren, onder andere het Grevelingenmeer en het noordelijke deel van de Oosterschelde. In de Nederlandse Waddenzee incidenteel aanwezig van het Balgzand in het westelijk deel tot de Eemshaven.  

Op het strand: Spoelt veel aan in fijn gruis. Vaak doubletjes.


Literatuur

Bruyne, R.H. de, S.J. van Leeuwen, A.W. Gmelig Meyling & R. Daan (red.), 2013. Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied. Ecologische atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). Tirion Uitgevers, Utrecht en Stichting Anemoon, Lisse 414 pp.

Code


Auteurs

(De Bruyne, Van Leeuwen, Gmelig Meyling, Daan et al. -Ecologische atlas mariene weekdieren - 2013)
[B. Oonk, jan. 2014; IvL feb. 2014]Commentaar

Tweetandschelpje Tweetandschelpje Tweetandschelpje Tweetandschelpje

Grafieken

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top