Search
Search

Soorten

Gekielde schorrenslak

Limapontia cf capitata

(O. F. Müller, 1774)

Gekielde schorrenslak


Zoekbeeld

Zeenaaktslak. Leeft op schorren en kwelders. 4-8 mm. Bij de Gekielde schorrenslak ontbreken tentakels, rhinoforen en cerata op de kop en rug. Langs beide zijden van de kop loopt een verhoogde richel, dit in tegenstelling tot de (gewone) Schorrenslak. De ogen liggen elk in een licht gekleurd veld aan de buitenzijden van de lengterichel op de kop. Het lichaam is vrij bol.

Te verwarren met

Te verwarren met de Schorrenslak Limapontia depressa. Deze heeft een meer afgeplat lichaam en de verhoogde richels aan beide zijden van de kop ontbreken.

Kenmerken

Afmetingen: Lengte tot 8 mm, maar meestal minder dan 4 mm.
Kleur: Het lichaam is licht- of donkerbruin tot zwart, met vaak kleine lichtere vlekjes op de rug. Soms zijn kop en staart minder intensief gepigmenteerd, met vrijwel witte vlekken.
Vorm: Bij de Gekielde schorrenslak staan op de kop en rug geen tentakels, rhinoforen of cerata. Langs beide zijden van de kop loopt een verhoogde richel. De ogen liggen elk in een licht gekleurd veld aan de buitenzijden van de lengterichel op de kop. Het lichaam is vrij bol.

Eieren: De verhoudingsgewijs grote worstvormige eikapsels worden in relatief kleine aantallen geproduceerd. Op de Britse eilanden worden de eieren afgezet in de periode juni tot november, in Nederland is dit nog niet waargenomen.


Habitat en ecologie

De dieren leven in rotsachtige getijdenpoeltjes en ondiep water. Ze houden niet van een permanente onderdompeling in zeewater. De soort voedt zich met filamenteuze groene algen zoals Onregelmatig vederwier Bryopsis hypnoides, Pluimvormig vederwier Bryopsis plumosa, Rotswier Cladophora albida en daarnaast met darmwieren, waaronder Echt darmwier Enteromoprha intestinalis.


Areaal en verspreiding

In 2014 is na lange tijd een exemplaar gevonden in Zeeland. In juli 1956 werd een exemplaar van 2,5 mm in Den Helder aangetroffen op Rotswier.


Literatuur

- Bruyne, R.H. de, S.J. van Leeuwen, A.W. Gmelig Meyling & R. Daan (red.), 2013. Schelpdieren van het Nederlandse Noordzeegebied. Ecologische atlas van de mariene weekdieren (Mollusca). Tirion Uitgevers, Utrecht en Stichting Anemoon, Lisse 414 pp.

- Spuisluisbericht 30 maart 2014


Code


Auteurs

Floor Driessen (mei 2013)
[B. Oonk nov. 2013; IvL jan. 2014; Niels Schrieken april 2014]
Commentaar

Gekielde schorrenslak

Grafieken

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top