Search
Search

Soorten

Zeevitrage

Conopeum reticulum

(Linnaeus,1767)

Zeevitrage
Nederland (bron: Marco Faasse)


Zoekbeeld

Kolonievormend mosdiertje. Mariene soort. Vormt een gaasachtig aandoende korst op diverse soorten substraat. De individuen (zoïden) binnen de kolonie worden circa 0.4-0.6 bij 0.2-0.3 mm groot en zijn min of meer ovaal, vaak afgerond rechthoekig of meerhoekig. De randen zijn sterk verkalkt, iets verdikt en iets korrelig van structuur. Een membraan bedekt de oppervlakte van de korst. De kolonie in zijn geheel kan een groot oppervlak vormen. Tussen de individuen zijn vaak kenozoïden zichtbaar, dit zijn kleine driehoekige stukjes, met ronde of driehoekige openingen. Af en toe zijn de openingen van twee kenozoïden vergroeid tot een balkje.

Te verwarren met

- Fijne vliescelpoliep (Membranipora membranacea), deze groeit vaak alleen op grote bruinwieren.
- Als de kenozoïden ontbreken (wat in Nederland vaak zo is) dan is het moeilijk om de soort te onderscheiden van Conopeum seurati, Electra monostachys of Electra crustulenta.


Kenmerken

Afmetingen: Individuen (zoïden) zij circa 0.4-0.6 bij 0.2-0.3 mm groot.
Vorm: Individuen zijn ovaal, kolonie vormt gaasachtig aandoende korsten. Tussen de normale zoïden zijn driehoekige kenozoïden zichtbaar.
Overig: Polypide bezit 10-11 tentakels. Avicularia ontbreken.


Habitat en ecologie

Te vinden op hard substraat zoals schelpen, stenen, palen en ondergedompelde structuren. Langs de kust wordt de soort vooral gevonden op mosselen en ook op krabbenschilden, uit de kust vaak aan de binnenkant van kokkels en op stenen. Komt voor van de laagwaterlijn tot enkele tientallen meters van het sublitoraal. In ondiepe wateren van open kusten en heeft een voorkeur voor beschutte kustgebieden zoals riviermondingen en baaien. Komt ook voor in brak water tot een zoutgehalte van 2 promille. Ook is het de moeite waard om aangespoeld plastic eens goed te bekijken, daar zijn ze ook vaak op gevestigd.

Areaal en verspreiding

Algemeen voorkomende soort in België en Nederland. Noordelijke Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee.

Nadere informatie


Literatuur


Code


Auteurs

(Chantal Garttener, okt 2015)

 Categorieën:

Soorten, Mosdiertjes

Commentaar

Zeevitrage Zeevitrage

GrafiekenDiensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top