Search
Search

Soorten

Kortsnuit-zeepaardje

Hippocampus hippocampus

(Linnaeus, 1758)

Kortsnuit-zeepaardje
Kortsnuitzeepaardje - Hippocampus hippocampus (Foto: Lia van der Laan)


Zoekbeeld

Zeevis. Familie van de Zeenaalden. Tot 15 cm. (meestal veel kleiner). Net als Zeenaalden voorzien van een harde beenplaten huid. Zeepaardjes zwemmen verticaal met hun rugvin, de kop staat in een hoek ten opzichte van het lichaam. Schaarse soort, nu en dan in de Oosterschelde, het Waddengebied en langs de Noordzeekust.


Te verwarren met

- Langsnuitzeepaardje Hippocampus ramulosus. Deze heeft, zoals de naam al zegt, een langer snuitje en is rijkelijk versierd met vlezige aanhangsels over het hele lijf.


Kenmerken

Afmetingen: tot 15 cm.
Kleur: De kleur varieert met verschillende bruin- en grijstinten, de dieren zijn vaak goed gecamoufleerd.
Vorm:
Familie van de zeenaalden en net als deze voorzien van een harde beenplaten huid. Het lichaam is slank, maar is gewoonlijk gebogen, waarbij de kop in een hoek ten opzichte van het lichaam staat.
Overig: Zeepaardjes zwemmen in verticale stand door middel van hun rugvin, maar houden zich meestal met hun gebogen staartvin vast aan begroeiing.


Habitat en ecologie

Zeepaardjes houden van een begroeide omgeving zoals wiervelden, geweisponzen en hydroidstruiken. De dieren zijn sterk territoriumgebonden. Is een exemplaar eenmaal ergens waargenomen, dan kan deze daar ook voor de rest van het seizoen worden teruggevonden. De dieren hebben geen tanden en geen maag en kunnen hun voedsel dus niet vermalen. Ze moeten voortdurend eten om aan voldoende voedingsstoffen te komen. Ze eten kleine kreeftachtigen of minieme visjes die met de zuigsnuit naar binnen worden gezogen. Tot de predatoren behoren vooral grote Kreeftachtigen (Krabben).
De voortplanting van zeepaardjes is bijzonder. De eitjes en later ook de net uitgekomen larven worden door het mannetje in een een broedbuidel op de buik bewaard. Voorafgaand aan de paring vindt een uitgebreide paringsdans plaats waarbij ook de kleuren soms veranderen. Bij de paring grijpen beide staarten in elkaar en brengt het vrouwtje de eicellen in de buidel, waarna deze door het mannetje worden bevrucht. De embryo's blijven in de buidel en worden door het mannetje verzorgd tot ze zelfstandig kunnen leven. Behalve deze broedzorg is ook opvallend dat zeepaardjes vaak monogaam zijn en het hele leven bij dezelfde partner kunnen blijven. Overigens kennen ook verwante groepen als de zeenaalden een dergelijke mannelijke zwangerschap.

Nederlands kustgebied: Kortsnuitzeepaardjes zijn zeldzame bezoekers. De Nederlandse kust vormt het uiterst noordelijke deel van verspreidingsgebied. Ze komen hier sporadisch in de zomermaanden voor en planten zich zelfs voort.


Code


Auteurs

W. VlierhuisCategorieën:

Soorten, Vissen

Commentaar

Kortsnuit-zeepaardje

Grafieken

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top